Fitxer

¿Esteu inclosos en una llista de morosos? Com sortir de l’Asnef

¿Esteu inclosos en una llista de morosos? Com sortir de l’Asnef

Manu Mitru

2
Es llegeix en minuts
Vega S. Sánchez
Vega S. Sánchez

Periodista

Especialista en animals, plantes i curiositats

Ubicada/t a Barcelona

ver +

Cada any, els organismes que defensen els consumidors reben multitud de queixes dels usuaris, sobretot de serveis relacionats amb la banca i amb la telefonia mòbil.

Segons dades de l’OCU (l’Organització de Consumidors i Usuaris) l’any passat van registrar més de 253.000 reclamacions i consultes de consum. Els serveis financers van ser el sector més reclamat, desbancant les telecomunicacions, que tradicionalment acumulen moltes de les queixes que es reben a l’OCU.

Inclòs a l’Asnef

Si sou d’aquestes persones que han tingut problemes amb una entitat financera o companyia de telèfon i teniu algun deute amb aquestes o altres companyies –ja sigui falsa o irreal o un desfalc en tota regla– és probable que us hagin inclòs en la llista de morosos al fitxer d’Asnef (Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit).

Al llistat d’Asnef poden ser inclosos aquells particulars que tinguin un deute demostrable impagat. L’antiguitat d’aquest deute, a més, ha de ser superior als quatre mesos. Qualsevol empresa que pertanyi a l’associació pot incloure’t al llistat.

Com saber si hi sou

Per saber si sou als seus fitxers, heu d’omplir el Formulari de Consulta Àgil de la seva pàgina web o trucar al 917 814 400. La resposta al formulari sol tardar una mitjana de 10 dies hàbils.

També es pot sol·licitar la informació per escrit, dirigint-se al servei d’Atenció al Consumidor per ‘e-mail’ a sac@equifax.es –les sol·licituds enviades per correu electrònic no hauran de superar els 3Mb de mida– o a l’apartat de correus 10.546, Madrid 28080.

En l’escrit s’haurà d’indicar:

  • Nom i cognoms o raó social de l’empresa.

  • DNI / NIF / CIF

  • Domicili al qual es pugui remetre la resposta.

  • En el cas de les persones que tinguin certificat de ciutadà de la Unió, a més d’aquest, hauran d’acompanyar fotocòpia del passaport o document d’identitat del seu país d’origen.

  • Data d’enviament i firma.

Si sou a la llista de morosos, les empreses adherides a l’associació podrien negar-vos un crèdit o hipoteca, entregar-vos una quantitat menor a la que sol·liciteu o demanar-vos més avals o requisits que a una persona que no figuri a la llista.

Com sortir de la llista de morosos

Per sortir de la llista de morosos el mètode més ràpid i fàcil és pagar el deute. Quan s’abonen els imports deguts, l’empresa deutora ho ha de notificar a Asnef perquè retirin les vostres dades dels seus fitxers. Si no ho fan, heu de contactar amb l’associació i enviar-los un comprovant de pagament i sol·licitar que donin de baixa les vostres dades. Però això sempre que estigueu d’acord amb el deute, clar.

En desacord

Notícies relacionades

Si esteu en desacord amb el deute o és un error, heu de contactar amb Asnef per sol·licitar la cancel·lació de les dades. Si no atenen la vostra petició, haureu d’acudir als tribunals pel mal causat. La jurisprudència del Tribunal Suprem sol afavorir els clients que denuncien, així que hi ha moltes possibilitats de sortir guanyant. Això sí, gastant diners i temps.

I cal tenir en compte que, si no pagueu ni acudiu a la via judicial per resoldre la inclusió en el fitxer de l’Asnef, la llei exigeix que la informació inclosa en aquests fitxers sigui eliminada una vegada hagin transcorregut 6 anys.