Canvis en la normativa

¿Quina és la durada del permís de paternitat? ¿Com se sol·licita? 10 claus

El permís de paternitat a Espanya és de 8 setmanes des de l'1 d'abril del 2019

La durada augmentarà a 12 setmanes l'1 de gener del 2020 i a 16 setmanes el 2021

¿Quina és la durada del permís de paternitat? ¿Com se sol·licita? 10 claus
5
Es llegeix en minuts
Eduardo López Alonso
Eduardo López Alonso

Periodista @Elabcn

ver +
Óscar Toral
Óscar Toral

Periodista

Ubicada/t a Barcelona

ver +

¿Seràs pare ben aviat? És una experiència transcendental i al principi hauràs de fer front a alguns tràmits (com el del permís de paternitat) una mica confusos. Per fer-te la tasca més fàcil, t’expliquem al detall com funciona aquest subsidi i com fer les gestions.

El Consell de Ministres de l’1 de març del 2019 va aprovar l’ampliació de la durada del permís de paternitat de cinc a vuit setmanes, canvi que va entrar en vigor l’1 d’abril.

El Govern socialista també va aprovar que aquest permís augmenti a 12 setmanes a partir de l’1 de gener del 2020, i a 16 setmanes des del primer dia del 2021, arribant en tres anys la mitjana que tenen els països de la UE. 

En el cas dels funcionaris ja s’havia aconseguit abans un acord per augmentar el permís paternal fins a vuit setmanes a partir d’aquest 2019. Els ingressos per la baixa de paternitat no cotitzen en l’IRPF (si te’ls han retingut entre el 2014 i el 2017, consulta com reclamar a Hisenda la devolució de l’IRPF de la paternitat). 

Índex

1. <a href="#¿Qué es el permiso de paternidad y cuánto dura?">¿Què és el permís de paternitat i quant dura?</a><br/>2. <a href="#¿Son más días en caso de parto múltiple?">¿Són més dies en cas de part múltiple?</a><br/>3. <a href="#¿Hay un periodo mínimo de cotización?">¿Es requereix un període mínim de cotització?</a><br/>4. <a href="#¿Hay limitaciones en lo que respecta al hijo?">¿Hi ha limitacions respecte al fill?</a><br/>5. <a href="#¿Cuándo puede disfrutarse del permiso por paternidad?">¿Quan es pot disfrutar del permís de paternitat?</a><br/>6. <a href="#¿Qué salario se percibirá?">¿Quin salari es percebrà?</a><br/>7. <a href="#¿Que documentación hay que presentar a la Seguridad Social?">¿Quina documentació cal presentar a la Seguretat Social?</a><br/>8. <a href="#¿Tienen las familias numerosas un tratamiento especial?">¿Tenen les famílies nombroses un tractament especial?</a><br/>9. <a href="#¿Cómo es el permiso de paternidad para los funcionarios?">¿Com és el permís de paternitat per als funcionaris?</a><br/>10. <a href="#¿Hay alguna particularidad para los autónomos?">¿Hi ha alguna particularitat per als autònoms?</a>

Aquestes són les 10 claus que has de conèixer si preveus ampliar la família a curt termini.

1. ¿Què és el permís de paternitat i quants dies dura?

És un subsidi que es dona als treballadors que suspenguin el contracte de treball o cessin en la seva activitat, durant els dies legalment establerts, amb motiu del naixement d’un fill, adopció o acolliment. L’última ampliació, vigent des de l’1 d’abril del 2019, va elevar la seva durada a 8 setmanes. L’1 de gener del 2020 entra en vigor un nou augment, que eleva la durada del permís a 12 setmanes per als naixements a partir d’aquesta data.

Els progenitors diferents de la mare biològica de tots els nadons nascuts disfrutaran de vuit setmanes de permís. Les dues primeres setmanes del permís s’hauran de disfrutar de forma ininterrompuda després del part. Les sis setmanes restants podran ser de gaudi interromput i exercitar-se des de l’acabament del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla compleixi 12 mesos. Aquest permís, retribuït al 100%, serà intransferible, per la qual cosa si el pare no el disfruta, no el podrà cedir a la mare.

Podrà disfrutar-se en règim de jornada completa o parcial d’un mínim del 50%, previ acord amb l’empresari i és compatible i independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat.

2. ¿Són més dies en cas de part múltiple?

3. ¿Qui pot demanar el permís per paternitat? ¿Hi ha un període mínim de cotització?

Els treballadors inclosos en el règim general i en els règims especials de la Seguretat Social, qualsevol que sigui el seu sexe. La prestació per paternitat és independent de la de la mare i compatible amb el gaudi compartit de la de maternitat, sempre que sigui cedit per la mare.

En el supòsit de part, la suspensió correspon exclusivament a l’altre progenitor. En els casos d’adopció o acolliment, la suspensió correspondrà a un sol dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant, quan el descans maternal fos disfrutat en la seva totalitat per un dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre.

4. ¿Hi ha limitacions respecte al fill?

5. ¿Quan es pot disfrutar del permís per paternitat?

6. ¿Quin salari es percebrà?

El 100%. Inclosos tots els conceptes de la base reguladora, normalment inclosos a tots els complements assignats en la nòmina. El Tribunal Suprem ha determinat que les quantitats rebudes durant el permís de maternitat o paternitat estan exemptes de l’IRPF.

7. ¿Quina documentació s’ha de presentar a la Seguretat Social per sol·licitar el permís de paternitat?

Notícies relacionades

L’informe de paternitat del servei de salut, la sol·licitud del permís remesa a l’empresa i el model oficial de la sol·licitud de paternitat. Els tràmits s’han de fer amb prou temps per no causar problemes a l’empresa en la qual es treballa.  En el moment de la tramitació és necessari portar també l’última nòmina, fotocòpia del DNI, llibre de família actualitzat i rebut del banc en el qual s’hagi d’ingressar la retribució. El cobrament es produirà després de la segona setmana del mes següent a la generació del dret. 

8. ¿Tenen les famílies nombroses un tractament especial?

9. ¿Quin efecte té el canvi de la llei del permís de paternitat en els funcionaris?

En l’actualitat, la baixa de maternitat contempla sis setmanes obligatòries i intransferibles per a la mare davant les del pare, voluntàries però intransferibles. Queden 10 setmanes més que són intercanviables i que els pares assumeixen en menys del 2% dels casos.

10. ¿Hi ha alguna particularitat per als autònoms?

El que diu el BOE per a l’any 2020 i 2021

El <a href="https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244" target="_blank" title="El permís de paternitat segons el BOE">Butlletí Oficial de l’Estat</a> estableix que a partir de l’1 de gener del 2020, en el cas de naixement, l’altre progenitor comptarà amb un període de suspensió total de 12 setmanes, de les quals les quatre primeres les haurà de disfrutar de forma ininterrompuda immediatament després del part. La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor un període de fins a dues setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.