Mercat laboral

¿Quins drets i obligacions tindran els aturats amb la nova llei d’ocupació?

  • L’avantprojecte de llei que ultima el Govern contempla que tots els usuaris tinguin un tutor de referència que els assessori per trobar feina

¿Quins drets i obligacions tindran els aturats amb la nova llei d’ocupació?

JORDI COTRINA

3
Es llegeix en minuts
Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercat laboral, empreses, pensions i les diferents derivades del món del treball

Ubicada/t a Barcelona

ver +
Rosa María Sánchez

El nou avantprojecte de llei d’ocupació que ultima el Govern neix sota la premissa que la nova Agència Espanyola d’Ocupació sigui un organisme més eficient a l’hora de reinserir al mercat laboral les persones a l’atur. Per fer-ho, l’Executiu crea una cartera comuna de serveis per a tots els usuaris. Qualsevol persona a l’atur podrà reclamar a l’oficina d’ocupació corresponent una sèrie de drets bàsics per ajudar-la en la seva inserció laboral, que hauran d’estar disponibles en totes les comunitats autònomes. Un tutor de referència, itineraris de formació i inserció personalitzats o una quota d’ofertes d’ocupació mínimes a l’any són algunes de les novetats que incorpora l’últim esborrany a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, i que podria tenir algun canvi en la recta final del procés executiu. Aquestes són les principals claus que preveu la nova norma.

 Tutor de referència

Totes les persones que vagin a l’Agència Espanyola d’Ocupació per registrar-se com a demandants d’ocupació seran assignades a un tutor de referència. Aquest serà un professional dels serveis públics d’ocupació i serà el responsable de guiar l’aturat durant el seu procés de formar-se i trobar una nova feina. L’esborrany de l’avantprojecte estableix que s’haurà de fixar una ràtio màxima de tutors per aturat, per evitar la saturació del servei.

Aquest model segueix l’exemple nòrdic i ja anteriors ministeris de Treball, com el de la socialista Magdalena Valerio, van intentar situar aquesta figura de l’orientador de referència per millor-ne l’eficiència. Així s’evita que l’usuari vagi rotant i perdi el temps tornant a explicar la seva situació i el seu perfil a un nou tècnic.  

Expedient laboral, perfil i col·lectius prioritaris

Una altra qüestió que poleix l’actual avantprojecte de llei, tal com descriu l’esborrany, és la creació d’un «expedient laboral personalitzat únic». De la mateixa manera que quan un va al metge, aquest professional pot consultar l’expedient per saber quines malalties ha patit l’usuari i com se l’ha tractat; ara tots els serveis d’ocupació tindran un historial detallat de l’aturat que hi va.

En aquest hauran de figurar qüestions com el perfil de l’usuari, amb l’experiència prèvia o la formació adquirida; els itineraris d’inserció previs; quina formació ha realitzat anteriorment per reciclar-se i les ofertes d’ocupació adequades al seu perfil que ha anat rebutjant o acceptant fins ara, entre d’altres. Això li servirà a l’usuari en cas que es mudi o hagi d’anar a buscar assessoria a un altre servei d’ocupació, per un programa d’ocupació que ofereixin des d’aquest servei, per exemple. 

Itineraris personalitzats


Una vegada l’usuari arribi a l’oficina pública d’ocupació i li elaborin el perfil individualitzat, els tècnics d’ocupació tindran el termini d’un mes per redactar un itinerari personalitzat d’inserció. En aquest s’identificaran una sèrie de potencialitats per reciclar-se dins del mateix gremi que la persona havia exercit o per a un nou perfil, amb més possibilitats amb demanda a l’alça. 

I si els desocupats volguessin apostar per reciclar-se com a autònoms, el nou sistema es compromet a mantenir l’«assessorament per a l’autoocupació i l’emprenedoria amb garanties», segons esmenta l’esborrany.

Formació obligatòria i habilitats bàsiques

La formació és un requisit indispensable dins del nou model de polítiques d’ocupació. I l’últim esborrany especifica clarament que, «només excepcionalment, podrà acordar-se que no es necessiten necessitats formatives a curt termini».

El nou avantprojecte de llei també contempla unes habilitats bàsiques que tot usuari ha de gestionar. Des de Treball consideren que «la millora de les habilitats de comunicació oral i escrita, així com de gestió útil d’eines digitals i tecnològiques es configuren per aquesta llei com competències bàsiques per a l’ocupabilitat», segons l’esborrany.

Una quota d’ofertes mínimes a l’any


Els serveis d’ocupació assumeixen una responsabilitat amb l’usuari de remetre-li un nombre mínim d’ofertes d’ocupació «adequades». El compromís explicitat és d’un mínim d’una a l’any. No obstant, si abans de sis mesos els serveis d’ocupació no n’hi han remès cap, li hauran d’entregar un escrit justificant-li el perquè. 


Els col·lectius prioritaris

La norma també contempla que hi ha uns col·lectius prioritaris que, atesa la seva vulnerabilitat més gran al mercat laboral, mereixen una atenció especial per ajudar-los a trobar feina. Aquests són: els menors de 25 anys, els majors de 50 anys i les dones, així com les persones amb capacitats especials. A més, l’últim esborrany també vol donar una perspectiva de gènere a la llei i veta els incentius a la contractació per a aquelles empreses que, «emmarcades en sectors amb una diferència entre el percentatge d’ocupació masculí i femení superior a la mitjana, en l’últim exercici no hagin incrementat la proporció de treballadores».

Temes:

Ocupació Atur