Sentència del Constitucional

El TC rebutja el recurs català contra l’ingrés mínim vital

  • L’alt tribunal desestima la impugnació al tractar-se d’una competència de l’Estat

  • La sentència compta amb dos vots particulars que entenen que el TC s’ha excedit

ingreso-minimo / periodico

1
Es llegeix en minuts
Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunals i Justícia

ver +

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat el recurs d’inconstitucionalitat promogut per la Generalitat de Catalunya contra cinc articles i diverses disposicions del reial decret que va establir l’ingrés mínim vital. La sentència assenyala que la norma impugnada no ha vulnerat les competències que en matèria de Seguretat Social li corresponen a Catalunya, perquè «dins de la competència estatal sobre legislació bàsica en matèria de Seguretat Social hi entra la fixació dels requisits, abast i règim jurídic de les prestacions» que ofereix.

En aquest sentit, també entra dins del concepte de legislació bàsica «la determinació del seu model de gestió, cosa que garanteix que l’accés a aquestes prestacions i el seu gaudi per part dels ciutadans es produeixi de forma igualitària i homogènia a tot el territori nacional».

En el seu recurs la Generalitat argumentava que el decret llei 20/2020 vulnerava no només les seves competències executives sobre Seguretat Social, sinó també les que ostenta en matèria d’assistència social.

Notícies relacionades

La sentència compta amb el vot particular de la magistrada María Luisa Balaguer, al qual es va adherir Juan Antonio Xiol. Tots dos discrepen del cànon jurisprudencial aplicat en la sentència, a l’entendre que modifica la doctrina prèvia en relació amb les dues competències que regula l’article 149.1.17 CE (Seguretat Social i règim econòmic de la Seguretat Social), i expandeix la competència estatal cap a les facultats i competències autonòmiques d’execució que, en aquest àmbit, es reconeixien fins ara.

El vot afirma que la sentència va haver de ser estimatòria, perquè les competències reclamades per la Generalitat de Catalunya són enterament executives i no es presenta cap causa que justifiqui la seva reserva a favor de l’Estat.