Pla de reactivació

L’Executiu estudia introduir el pagament per ús a les carreteres el 2024

En el cas del transport de mercaderies per carretera es preveu una normativa perquè el cost sigui assumit pels carregadors

Es llegeix en minuts

L’Executiu calcula que el 2024 es podria implantar un sistema de pagament per ús a la xarxa de carreteres de l’Estat, que pot ser ampliable a la resta de vies, buscant un acord social i polític, segons recull en el Pla de Recuperació, Transformació i Resilència. L’Executiu afirma que, d’acord amb l’experiència internacional, de 2 a 3 anys és el temps mínim necessari per desenvolupar els instruments normatius i crear l’estructura necessària per implantar aquest sistema de pagament per ús a nivell nacional. 

Segons recull al document, aquesta mesura formaria part de la llei de Mobilitat i Finançament del Transport, amb què el Govern pretén introduir a Espanya els principis que «qui contamina paga» i «qui fa servir paga». S’espera que en el primer semestre del 2021 es porti el text al Consell de Ministres per a una primera lectura i que s’aprovi el segon semestre del 2023. La introducció d’un sistema d’ingressos que garanteixi fons necessaris per a la conservació de la xarxa viària estatal serà tractat amb els transportistes professionals per tal d’arribar a un acord, així com amb les comunitats autònomes i altres administracions. 

Els particulars també es veuran afectats, per la qual cosa fins al 2024 es portarà a terme una campanya de conscienciació i sensibilització sobre la necessitat d’aquesta mesura. L’Executiu espera cert rebuig inicial de la població en general, pel que veu aconsellable unes tarifes assumibles, escalables i progressives. Així mateix, es contemplen reduccions o bonificacions a certs col·lectius més desfavorits o als usuaris habituals de certs trams. Actualment, la xarxa estatal supera els 26.466 quilòmetres d’extensió, dels quals uns 12.000 quilòmetres són carreteres d’alta capacitat, sent la més extensa d’Europa. 

Notícies relacionades

L’Executiu assenyala que els costos de conservació són creixents i no és possible que siguin assumits de manera directa pels recursos pressupostaris, cosa que està generant un dèficit acumulat de manteniment de la xarxa, amb una pèrdua del seu valor, així com un deteriorament de la qualitat del servei i conseqüències a la seguretat viària. Per això, entén que imposar un pagament per ús permetria garantir la conservació de la xarxa viària, generar incentius cap a una eficiència més gran d’aquest mode de transport i reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle. En el cas dels vehicles pesats autoritzats per al transport de mercaderies per carretera, es preveu impulsar les condicions normatives necessàries perquè el cost d’aquesta mesura sigui assumit pels carregadors. 

Amb aquests peatges a les autovies es pretén dotar el sistema d’un mecanisme per garantir la seva sostenibilitat financera, introduir incentius als vehicles més sostenibles i eficients i internalitzar els costos externs lligats a factors com l’impacte mediambiental (contaminació, soroll, ocupació de l’espai), congestió o manteniment de les infraestructures.