Amplia les indagacions

El jutge investiga si el Popular va finançar clients per a la seva ampliació el 2016

  • Dona 30 dies al Santander perquè li aporti tota la documentació relativa al finançament a subscriptors no empleats

  • Inicia una investigació específica perquè el Popular va enganyar així amb ràtios de capital millors dels reals

2
Es llegeix en minuts
Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunals i Justícia

ver +

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha donat 30 dies al Banc Santander perquè li remeti la documentació que el pugui ajudar a investigar si el Banc Popular va atorgar finançament a clients de l’entitat per a l’ampliació de capital l’any 2016 i si «de manera deliberada no la va restar del capital regulatori». El magistrat s’endinsa ara en aquest punt en què ja investigava aquesta ampliació per 2.505 milions d’euros. El seu llavors president i ara principal imputat de la causa, Ángel Ron, qualificava d’«immillorable» la solvència econòmica i patrimonial de l’entitat, però només un any després es va decretar la seva resolució.

Ell magistrat acorda que un informe pericial per acreditar si «l’entitat va oferir al mercat unes ràtios de capital regulatori millors dels reals vulnerant conscientment el principi de transparència que presideix el funcionament del mateix» mitjançant el finançament a clients per aconseguir liquiditat per a l’ampliació de capital. Per a això demana al Santander tres fitxers sobre subscriptors de l’ampliació de capital no empleats, finançament a subscriptors no empleats entre el 25 de maig i el 20 de juny de 2016 i sobre els increments de finançament amb no empleats en el mateix període.

La resolució del jutjat, que recorda l’operativa de l’ampliació de capital investigada, remarca que en la causa existeix «un document d’enorme transcendència», l’informe d’octubre de 2017 fet a requeriment de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (Direcció General de Mercats) per Heraclio Peña sobre diversos aspectes del fet rellevant de 3 d’abril. «Se’n dedueix que tant el conseller delegat del Popular, com els directors generals de Banca Minorista i de Negocio de Clientes van liderar l’esmentat finançament, encoratjant la xarxa comercial, a través dels directors territorials i regionals, perquè oferissin finançament a determinada clientela del Popular a fi de participar en la referida ampliació de capital».

Ho van consentir

El jutge afirma que amb caràcter indiciari «es pot afirmar que els màxims directius de departaments estratègics del banc –Intervenció General, Auditoria Interna i Riscos– van conèixer i van consentir l’esmentat finançament. Fins i tot el director de Compliment Normatiu del Popular, va posar en coneixement de l’oficina del conseller delegat que la xarxa comercial estava finançant l’adquisició d’accions de l’ampliació de capital sense que consti que aquest adoptés cap mesura concreta».

Notícies relacionades

Això malgrat que el manual de polítiques de risc de l’entitat prohibia expressament «el finançament per a la compra d’accions i preferents del grup», així que totes les direccions, tant regionals com territorials, «coneixien aquesta prohibició expressa i categòrica» i tot i així «es va eludir fent constar com a destí dels crèdits altres districtes al finançament d’accions». Que l’Auditoria interna del banc esquivés l’examen d’operacions concretes «causa estupefacció», destaca el jutge.

Afegeix que el reglament de la Unió Europea del Parlament Europeu i del Consell impedeix que els instruments de capital i la seva adquisició siguin finançats directament o indirectament per l’entitat. El Banc Popular no va restar el finançament de determinats clients del capital regulatori, per la qual cosa «va oferir unes ràtios de capital regulatori millors de les reals, vulnerant conscientment el principi de transparència que presideix el funcionament del mateix», conclou el magistrat.