Venjança

Facebook pagarà 34,4 milions per liquidar impostos endarrerits després d’un acord amb Hisenda

La filial espanyola de la xarxa social va multiplicar per 2,32 els seus ingressos en l’exercici del 2019

Facebook pagarà 34,4 milions per liquidar impostos endarrerits després d’un acord amb Hisenda

KENZO TRIBOUILLARD (AFP)

Es llegeix en minuts

Facebook ha arribat a un acord amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), segons el qual la filial espanyola de la companyia ha abonat uns 34,4 milions d’euros a Hisenda per liquidar impostos corresponents als exercicis compresos entre el 2013 i el 2018. Segons consta en els comptes anuals de l’empresa publicats al Registre Mercantil i proporcionats a Europa Press per Infoempresa, Facebook va pagar uns 14,5 milions d’euros al tancament de l’exercici 2019 mentre que la resta l’haurà d’abonar abans del 31 de desembre del 2020.

L’acord entre Facebook i Hisenda, que ha sigut avançat per ‘Expansión’ i ‘El País’, és similar al qual han arribat altres companyies a Espanya amb l’AEAT i s’emmarca en els esforços de la xarxa social per col·laborar amb les autoritats fiscals en tots els països i resoldre possibles desacords mitjançant converses obertes. Els comptes de Facebook Spain inclouen una provisió de 33,15 milions d’euros que correspon amb un passiu amb l’Agència Tributària, el cost de la qual ha sigut assumit per Facebook Ireland Holdings, una altra societat del grup. La filial espanyola actua com a agent de pagament per a aquesta operació, «que no té cap impacte en el compte de resultats».

A més, segons el Registre Mercantil, el balanç inclou una provisió addicional per l’impost de societats i els interessos relacionats de gairebé 1,23 milions d’euros. D’aquesta quantitat, 659.077 euros corresponen als exercicis 2013-2016 i la resta a altres exercicis oberts. En aquest context, els comptes del Registre Mercantil recullen que els impostos abonats sobre beneficis per l’empresa el 2019 van ascendir a 3,2 milions d’euros, una xifra 3,5 vegades superior que els 864.098 euros que va abonar el 2018.

D’altra banda, Facebook Spain informa que va registrar una facturació de més de 261,64 milions d’euros a Espanya el 2019, és a dir, 2,32 vegades més que els 112,62 milions d’euros que va ingressar el 2018. Aquest fort increment dels ingressos reflecteix la decisió de l’empresa d’ampliar des de l’1 de juliol del 2018 el seu objecte social, que fins aleshores incloïa només la prestació de serveis de publicitat i màrqueting a internet, per afegir la seva actuació com a revenedor de serveis de publicitat per a clients espanyols designats.

Et pot interesar

Aquest canvi també ha fet que la companyia declari unes despeses directes de 235,78 milions d’euros a l’exercici el 2019, xifra que suposa 2,4 vegades en comparació amb els 96,67 milions d’euros registrats el 2018. El resultat net de la filial espanyola de la xarxa social, que depèn de Facebook Global Hòldings II, va arribar als 513.720 euros el 2019, cosa que suposa un 4,4% menys que els 537.591 euros de l’exercici anterior. Per la seva part, el seu resultat d’explotació va ser de 3,79 milions d’euros el 2019, 2,6 vegades més que els 1,43 milions del 2018. D’altra banda, la xarxa social, que va incrementar els nombre de treballadors l’any passat de 39 (final del 2018) a 79 (final del 2019), va destinar a despeses de personal 12,29 milions d’euros, un 51% més que els 8,14 milions d’euros de l’exercici anterior.

Pel que fa a l’impacte de la pandèmia, la companyia indica que ha continuat amb les seves operacions comercials «amb poca interrupció» i ha continuat realitzant les seves activitats principals. En aquest sentit, apunta que com que l’escala i la durada d’aquests esdeveniments continua sent incerta, «és difícil quantificar l’impacte financer de la situació en curs». Malgrat això, no espera un «impacte negatiu substancial» en la seva capacitat per continuar com a empresa en funcionament.