sistema complementari

¿Com funcionen els plans de pensions al País Basc?

El model d'Euskadi neix de la negociació col·lectiva i de l'acord entre empreses i treballadors

El 13% del patrimoni dels plans d'ocupació s'inverteix a la comunitat autònoma

¿Com funcionen els plans de pensions al País Basc?
Es llegeix en minuts

Rosa María Sánchez

En el conjunt d’Espanya, només un de cada 10 treballadors té un pla de pensions d’ocupació, promoguda per la seva empresa. A Euskadi, aquesta taxa s’eleva al 50% i en el cas de Guipúscoa supera el 70%. El País Basc en general, i Guipúscoa, en particular, estan avançant en l’objectiu d’aconseguir un sistema generalitzat de prestació complementària per a la jubilació, a partir d’un model de gestores sense ànim de lucre que no esquiven el sistema públic de la Seguretat Social, i això és el que el Govern i el Pacte de Toledo volen per al conjunt del país.

1.- ¿En què es diferencien els plans de pensions i les EPSV?

Tots dos tenen la mateixa finalitat, que és proveir d’una prestació complementària per a la jubilació dels treballadors. Però les entitats de previsió social voluntàries (EPSV) són entitats sense ànim de lucre, mentre que els plans de pensions solen estar vinculats a entitats financeres. Els seus òrgans de govern estan formats pels socis. Al País Basc hi ha 77 EPSV amb plans de previsió amb un patrimoni de més de 24.000 milions (el 32,2% del PIB basc) que arriben a més d’1,1 milions de socis. En particular, hi ha 44 EPSV d’ocupació (la resta, són plans individuals), amb uns 13.000 milions de patrimoni. I d’aquests, quatre són de caràcter sectorial, amb un patrimoni acumulat d’uns 6.000 milions (Geroa Pentsioak, a Guipúscoa; Lagunaro, a la cooperativa Mondragon; Itzarri i Lakua, per als treballadors públics forals, municipals i autonòmics). Els altres 40 plans són d’empreses.

2.- ¿Què és Geroa Pentsioak?

És una EPSV que va néixer a Guipúscoa el 1996 a partir de les recomanacions del Pacte de Toledo. Té el seu origen en ‘sidero’, un complement de pensió que es va implantar el 1970 al sector de la metal·lúrgia. Des de 1996, les aportacions de Geroa són obligatòries per a totes les empreses adherides al conveni col·lectiu del metall a Guipúscoa i per a totes les dels altres 19 sectors que s’hi han anat acollint després: construcció, moble, ceràmica, fusta, fleca, vidre, tèxtil, metall, pell, siderometal, estacions de servei, transitaris, pastes i paper, fruites a l’engròs, transport de mercaderies per carretera, locals d’espectacles i esports, neteja, oficines i despatxos i comerç. Aquest model permet arribar als treballadors de les empreses més petites.

3.-¿Com funcionen les aportacions?

El funcionament neix de la negociació col·lectiva. Aquí es decideix quin percentatge de la base de cotització de cada treballador s’aportarà, a parts iguals, entre treballador i empresa. El percentatge que es fixi a cada sector és igual per a totes les empreses que l’integren. Geroa va començar al sector del metall amb una aportació del 0,75% que ara ja és del 4,6% per aquest sector; en d’altres no arriba a l’1% de la base de cotització. A Lagunaro (Grup Mondragon) s’estableix una aportació mínima de 60 euros al mes però es pot arribar als 5.000 euros a l’any, que és el màxim de desgravació fiscal al País Basc (8.000 euros a la resta de l’Estat).

4.- ¿Quines prestacions complementa?

Cobreix prestacions de jubilació incapacitat i mort. En cas de mort, els beneficiaris cobren els drets econòmics pendents de cobrament que no hagués percebut el soci. En el cas del sector del metall, a Geroa, el patrimoni mitjà acumulat per soci és d’uns 32.400 euros dels quals uns 18.400 són aportacions al 50% d’empresa i treballador i uns 14.000 euros són rendiments.

5.- ¿Quin és el perfil dels socis?

El 30% tenen menys de 40 anys i el 56,5%, entre 40 i 60 anys. La resta se situa per sobre dels 60. Del total d’associats, el 57,60% són homes i el 42,40%, dones. És igual el tipus de contracte que tingui el treballador ja que la cotització a l’EPSV funciona igual que la que es practica a la Seguretat Social.

Et pot interesar

6.-¿On inverteixen les EPSV?

Les EPSV no poden invertir on i com vulguin, ja que només poden fer-ho en els actius declarats aptes per la llei (deute públic, accions, bons, immobles, etc.). El 13% dels fons dels plans d’ocupació estan invertits en actius emissors que tenen la seva seu social a Euskadi (deute públic o empreses).