Els comptes públics

La crisi de la Covid ha fet caure la recaptació fiscal de 12.300 milions

Els ingressos per impostos s'han enfonsat el 16% des de l'abril i el 7,8% des de començament d'any

Dels 14.000 milions de liquiditat que va pretendre injectar Hisenda només es van utilitzar 2.586 milions

La crisi de la Covid ha fet caure la recaptació fiscal de 12.300 milions

Juan Carlos Hidalgo

Es llegeix en minuts

Rosa María Sánchez

Les dades de l’informe de recaptació de l’Agència Tributària corresponents al juliol posen en evidència la punxada que ha produït la pandèmia en els ingressos fiscals. Des del gener, els ingressos tributaris registren una caiguda del 7,8% en termes homogenis (corregits els ritmes de les devolucions i els ajornaments). Si només es té en compte de l’abril al juliol, la caiguda puja al 16%, que és tant com dir que gairebé 12.300 milions d’euros se n’han anat per l’aigüera des de l’esclat de la pandèmia (les dades de recaptació de l’abril obeeixen a l’activitat del març, quan va esclatar la Covid-19).

Amb tot, la caiguda dels ingressos no és el que més ha puntuat en el fort creixement del dèficit de l’Estat fins al juliol. En els set primers mesos de l’any, el dèficit de l’Estat en termes de comptabilitat nacional ha arribat a la xifra de 60.413 milions d’euros, que quadruplica la del mateix període de l’any anterior i representa el 5,4% del PIB. Si es compara amb el dèficit que hi havia al juliol del 2019 (14.902 milions), l’empitjorament del 2020 es deu més a l’augment de les despeses (+ 27.556 milions) per atendre les necessitats sanitàries i socials derivades de la pandèmia, que a l’enfonsament dels ingressos (-17.955 milions) per l’aturada de l’activitat econòmica.

Durant els set primers mesos de l’any, els ingressos en termes homogenis per l’IRPF han caigut l’1,2% i els de l’impost de societats s’han enfonsat el 29,2%. La recaptació per l’IVA ha baixat el 10,8% i la dels impostos especials, el 12,1%.

Amb tot, les dades de l’Agència Tributària mostren símptomes d’una certa millora al juliol. Els ingressos continuen caient si es comparen amb el mateix mes de l’any passat, però menys que el maig i el juny. 

Pèrdua salarial

Posant la lupa només en el segon trimestre, quan es va concentrar el pitjor de la pandèmia sobre l’activitat econòmica, l’Agència Tributària ha calculat que les bases imposables relacionades amb el consum es van enfonsar el 33%. Pel que fa a les rendes del treball, l’enfonsament de les bases imposables va ser del 9,1%; un descens que es va concentrar en el sector privat, en què la massa salarial va baixar el 13%, si bé part d’aquesta pèrdua va ser compensada amb les prestacions pels ertos. La massa salarial del sector públic va créixer el 3,5% i va compensar en part el descens del privat.

L’anàlisi de les bases imposables del segon trimestre també posa de manifest una caiguda del 29,1% dels beneficis empresarials; una pèrdua del 22% en les rendes per arrendaments immobiliaris i un retrocés del 48% en els ingressos mobiliaris (sobretot, dividends).

Punxada en les mesures de liquiditat

Les dades dels successius informes de recaptació de l’Agència Tributària dels últims mesos també posen en evidència l’escàs èxit de les mesures tributàries que el Ministeri d’Hisenda va posar a disposició de les empreses.

Amb l’objectiu d’intentar proporcionar-los un alleujament de liquiditat, el Consell de Ministres del 13 de març va acordar permetre a les pimes i els autònoms poder sol·licitar abans del 30 de maig ajornar i fraccionar deutes tributaris de fins a 30.000 euros per un període de sis mesos, amb tres de carència.

Et pot interesar

Hisenda va calcular que això permetria una injecció temporal de liquiditat a les pimes d’uns 14.000 milions. Però la veritat és que només 2.586 milions es van arribar a acollir a aquest ajornament. Uns altres 1.626 milions van quedar ajornats per la suspensió de determinats terminis administratius. Els empresaris ja van advertir al seu dia de l’escassa eficàcia dels ajornaments i van sol·licitar una moratòria de les declaracions tributàries durant el 2020.

En resum, si cal fer una valoració de l’impacte en la recaptació de les mesures tributàries de la Covid, aquest es limita a 3.170 milions d’euros. Aquesta quantitat també inclou el tipus 0 de l’IVA per a material sanitari (24 milions) i el tipus superreduït en llibres, diaris i revistes digitals (amb una caiguda recaptatòria d’un milió d’euros).