Acord amb la femp

Hisenda fa concessions als ajuntaments amb superàvit

L'Estat es farà càrrec dels interessos dels saldos bancaris dels municipis que s'acullin a l'acord amb la FEMP

Hisenda fa concessions als ajuntaments amb superàvit
2
Es llegeix en minuts
Max Jiménez Botías

Les entitats locals amb superàvit que apostin per cedir-lo al Ministeri d’Hisenda, en el marc de l’acord amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), no hauran de pagar els interessos que actualment abonen per tenir els romanents inactius a entitats financeres. El Govern intenta d’aquesta manera suavitzar la resposta irada per part d’alguns ajuntaments –Barcelona, entre aquests– que s’han manifestat en contra que l’Estat utilitzi el seu superàvit i els concedeix l’incentiu de fer-se càrrec dels interessos que han de pagar pels seus saldos bancaris.

Segons un comunicat del Govern, les entitats locals amb superàvit estan pagant als bancs un tipus de fins al -0,50% mentre que, si els cedeixen a Hisenda, tindran un interès del 0% i, per tant, s’estalviaran els fins a 70 milions d’euros anuals d’interessos que estan pagant. La nota destaca que Hisenda assumirà aquest cost financer perquè les entitats locals no paguin interessos pels seus estalvis.

El comunicat es fa ressò d’una resolució de la Direcció General del Tresor publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) que regula les condicions del préstec a l’Estat per cedir els estalvis municipals. Estableix que el préstec tindrà un interès del 0% si es torna en 10 anys –a partir del 2022, tal com recull l’acord– però afegeix la possibilitat que es torni a 15 anys amb un interès positiu del 0,05%.

La resolució explica que el préstec de les entitats locals a l’Estat tindrà condició de deute de l’Estat, cosa que implica un interès negatiu anual de menys el 0,192%, més favorable que el que paguen ara els bancs. No obstant, Hisenda es compromet a assumir perquè les entitats locals no hagin de pagar interessos.

Ingrés de l’Estat

El Consell de Ministres de dimarts passat va aprovar un reial decret llei que permetrà a les entitats locals amb romanents de tresoreria rebre un ingrés no financer de l’Estat per import màxim de 5.000 milions que podran destinar a millorar l’atenció a persones grans o dependents, incrementar l’oferta de vivenda assequible de lloguer o construir escoles infantils.

L’Administració central assumeix així més dèficit perquè els ajuntaments tinguin més recursos. Es tracta d’un fons pressupostari, l’adhesió del qual implica que l’administració local es compromet de manera voluntària a constituir un préstec a favor de l’Estat pels seus romanents de tresoreria que els seran tornats íntegrament en un termini de 10 anys o fins a 15 anys si opten per unes condicions financeres més favorables. És a dir, els ajuntaments reben fins a 5.000 milions addicionals i mantenen el 100% dels seus romanents.

Notícies relacionades

Hisenda destaca en un nota que aquesta fórmula permet que les entitats locals incrementin la seva capacitat de despesa sense incórrer en dèficit públic, i compleixin així tant la llei d’estabilitat pressupostària com la Constitució Espanyola. L’acord amb la FEMP i el decret llei contemplen que «el tipus d’interès anual que es determini per als préstecs formalitzats no podrà

superar el cost equivalent de finançament del deute de l’Estat».