22 set 2020

Anar al contingut

frau fiscal

La hisenda catalana 'caça' 38 canvis ficticis de residència

Les actuacions van desembocar en liquidacions per un import total de 31 milions

L'ATC preveu publicar el 21 de setembre la llista de deutors del fisc català

Agustí Sala

La hisenda catalana 'caça' 38 canvis ficticis de residència

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va practicar l’any passat un total de 38 liquidacions a contribuents per canvis de residència ficticis per rebaixar la factura fiscal que van sumar un import de 31 milions d’euros. Aquestes comprovacions es realitzen en col·laboració amb l’Agència Tributària estatal. 

D’aquesta quantitat, 22 van ser per deslocalitzacions a l’estranger, per import de 28,7 milions d’euros; i 18 a les altres autonomies, per 2,08 milions. En tot cas, les actuacions es van centrar en contribuents que havien presentat una declaració amb una base imposable «considerable» i que posteriorment havien canviat de domicili, segons l’informe de la hisenda catalana. L’ATC preveu publicar el 21 de setembre la llista de deutors del fisc català.    

Tot i que el nombre d’actuacions en aquesta línia és inferior al del 2018 (46, de les quals 20 a l’estranger i 26 a la resta d’Espanya), l’import total és més gran, ja que llavors van ser 23,5 milions el que es van reclamar els contribuents que, presumptament, van deslocalitzar la seva residència per pagar menys impostos.

En relació al control de béns en altres països es van practicar 18 liquidacions per 12 milions d’euros, també en col·laboració amb la hisenda estatal.

En total, l’ATC  va fer aflorar l’any passat un total de 203,7 milions d’euros que evadien el pagament d’impostos propis i cedits. Aquesta xifra, que suposa un rècord des que es va posar en marxa el pla de prevenció contra el frau el 2015, va suposar un augment de l’11,1% respecte al 2018. 

En total, les actuacions de control efectuades per l’ATC han fet aflorar 944,24 milions d’euros en els últims cinc anys, segons els resultats de l’informe del primer any de vigència del pla 2019-2022.

En l’impost de successions i donacions és en l’àmbit en què més diners es van descobrir, amb 75,3 milions, un 37% del total. El va seguir l’impost de patrimoni, amb 64,3 milions, un 32% del total. El tercer va ser l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, amb 57,6 milions descoberts, un 28% del total. La resta de tributs van significar el 3% del total, amb un import de 6,5 milions d’euros.

L’àrea d’inspecció, amb 107 milions, va ser la que més recursos va descobrir, seguida de la de gestió, amb 79,2 milions, i la de recaptació, amb 17,5 milions.

El pla de prevenció en vigor va ser aprovat per l’ATC el primer trimestre de l’any passat. Consta de 75 mesures, de les quals 57 es van posar en marxa el 2019. Del balanç fet, destaca l’increment del 55% respecte de l’any anterior de les visites dels ciutadans als espais de la seu electrònica dedicats a la prevenció i reducció del frau fiscal.

El nombre de denúncies tributàries presentades l’any passat va arribar a un augment del 78,51%, fins a 216. L’ATC destaca l’augment de les anomenades «autoliquidacions induïdes», que són les que es produeixen com a conseqüència d’actuacions de comprovació i requeriments. L’any passat es van presentar 5.034 autoliquidacions d’aquest tipus per un import d’11,85 milions d’euros, davant les 3.635, per un import de 9,82 milions d’euros, presentades el 2018, cosa que suposa una alça del 38,49% i del 20,67% en l’import.