Consultori comercial

Solucions per evitar pleits en temps de coronavirus

2
Es llegeix en minuts

¿QUÈ ÉS L’ADR?

La Resolució Alternativa de Conflictes (ADR) és un terme anglosaxó utilitzat per definir un conjunt de mètodes i tècniques que tenen com a objectiu la resolució de conflictes a través del diàleg. La mediació, la negociació o la facilitació en són alguns.

¿QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ?

La mediació és un procés voluntari en què dues o més parts involucrades, amb l’ajuda d’un professional imparcial, generen les seves pròpies solucions a fi d’arribar a un acord. 

¿QUÈ FA EL MEDIADOR?

El mediador facilita el diàleg entre les parts en conflicte, l’anàlisi d’interessos i necessitats de cadascuna, a fi d’arribar a un acord.

Important: no es posiciona a favor de cap de les parts ni imposa solucions. 

¿QUINS SÓN ELS PRINCIPIS DEL PROCÉS DE MEDIACIÓ?

 • Voluntarietat: només s’inicia si les parts ho decideixen i, al seu torn, poden donar per finalitzat el procés quan ho desitgin, sense cap tipus de repercussió.  
 • Imparcialitat i neutralitat: el mediador no proposa ni imposa solucions.
 • Confidencialitat: tant el mediador com les parts, tret que es pacti el contrari, no poden divulgar-ne el contingut en un procediment judicial o d’arbitratge.
 • Flexibilitat: el procés s’adapta a les circumstàncies de l’assumpte i a les parts: durada, nombre de reunions ...

¿A QUI VA DIRIGIDA LA MEDIACIÓ EMPRESARIAL?

 • Autònoms.
 • Petita, mitjana i gran empresa.
 • Cooperatives.
 • Empresa familiar.
 • Entre d’altres.

¿QUINS SÓN ELS AVANTATGES DE LA MEDIACIÓ EMPRESARIAL?

Entre d’altres:

 • preserva la reputació empresarial.
 • preserva les relacions comercials.
 • La confidencialitat del procés (propi de la mediació, però també es pot pactar per a la resta d’ADRs).
 • Possibilitat d’incorporar una clàusula de confidencialitat de l’acord per evitar crear precedents (que sí que els creen les sentències).
 • Solució personalitzada a les circumstàncies del moment.
 • Es té el control sobre el procés i sobre el resultat.
 • Es resol en un breu període de temps.
 • El cost és inferior respecte al procés judicial.
 • No ha de consignar cap quantitat i així evita tenir immobilitzat capital, com passaria en un procés judicial (això només en aquells casos que l’empresa hagués de consignar).

¿QUANT DURA?

El que les parts acordin amb el mediador.

¿ES POT INICIAR UNA ADR EN L’ESTAT D’ALARMA?

Sí, no només es pot, sinó que es recomana perquè l’activitat judicial està suspesa. 

¿SI NO ARRIBO A UN ACORD, PODRÉ ACUDIR ALS TRIBUNALS? 

Sí, la mediació no exclou l’accés a un procés judicial. 

DURANT LA MEDIACIÓ ¿SE’M PODEN PASSAR ELS TERMINIS JUDICIALS?

No.

¿TINDRÉ EL CONTROL DEL PROCÉS I DEL RESULTAT?

¿L’ACORD DE MEDIACIÓ ÉS VINCULANT?

¿QUINS CONFLICTES SÓN MEDIABLES?

Qualsevol controvèrsia que no afecti drets i obligacions que no siguin disponibles per les parts és mediable.

Els més habituals són:

 • Propietat industrial i intel·lectual.
 • Arrendaments de local de negoci.
 • Conflictes sobre construcció.
 • Contractes de transport.
 • Franquícies.
 • Del consum.
 • Responsabilitat civil.
 • Diferències en la interpretació d’un contracte o d’una de les seves clàusules.
 • Conflictes generats per circumstàncies excepcionals com l’estat d’alarma en què ens trobem pel Covid-19.
 • Els conflictes amb clients o proveïdors. Els conflictes més habituals estan relacionats amb: Problemes en l’entrega del producte o execució del servei La qualitat del producte o servei El preu Per impagament La falta d’atenció de les peticions o queixes
 • Conflictes als canals de distribució.
 • Fusions i adquisició d’empreses.
 • Insolvències i concursos.
 • Protocols familiars.
Notícies relacionades

¿COM PUC INICIAR UNA MEDIACIÓ?

Totes les consultes les pots dirigir a: mediacion@prensaiberica.es