Efectes de l'epidèmia als tribunals

El tancament dels jutjats, una oportunitat per a la mediació

En disputes comercials, els sistemes de resolució alternativa de conflictes són una opció davant el previsible col·lapse judicial quan finalitzi l'estat d'alarma

Es llegeix en minuts
El tancament dels jutjats, una oportunitat per a la mediació

Miguel Lorenzo

Si una empresa incompleix un contracte amb un proveïdor/client, ¿trobaran aquests la solució als jutjats? La resposta és: ara no. Sona increïble, però és així: el Covid-19 ha paralitzat el planeta i, consequentment, ha portat al tancament dels jutjats.

El 14 de març, la Comissió Permanent del CGPJ va adoptar la decisió –mentre estigui vigent l’estat d’alarma– que els conflictes no podrien resoldre’s judicialment fins que no finalitzés l’esmentat estat; també es van suspendre a tot el territori nacional espanyol les actuacions judicials programades i els terminis processals.

El tancament dels jutjats era una mesura inimaginable per als professionals que ens dediquem a la resolució judicial o extrajudicial de conflictes. Alguns professionals ho consideren un daltabaix.

L’opinió de molts juristes coincideix que s’acosta una ‘tempesta perfecta’ que descarregarà sobre els tribunals.

Venim d’un sistema judicial col·lapsat i desbordat en totes les ordres jurisdiccionals, però la seva saturació serà pitjor després de l’aparició del Covid-19.

Allau de demandes

Quan les aigües tornin al seu curs, s’aixequi la suspensió i es restableixi el funcionament normal dels jutjats i tribunals, es preveu que el retard en la resolució dels processos judicials serà encara més elevat del que ja és habitual, perquè s’haurà de reprendre la tramitació dels ja iniciats anteriorment a l’estat d’alarma, als iniciats en virtut de la resolució del ministre de Justícia de 13 d’abril, així com admetre a tràmit una quantitat ingent de noves demandes fruit d’aquesta hibernació judicial. Esperen una allau de demandes motivades per incompliments contractuals, de prestació de serveis, de compravenda de productes i de transport, i per divergències en la interpretació dels contractes de franquícia, entre d’altres.

La suspensió judicial ha paralitzat la resolució de milers de conflictes comercials i el retard en la seva resolució. Això implicarà per a les empreses una pèrdua econòmica important.

No obstant, aquest escenari és també l’oportunitat perquè empresaris, autònoms i operadors jurídics es plantegin gestionar les disputes comercials a través de sistemes de resolució alternativa de conflictes com la mediació: un procés voluntari, confidencial, en què les parts mantenen el control del procediment i intervé un professional imparcial que facilita arribar a acords que permetin preservar les relacions comercials i suposin un estalvi en els costos derivats del conflicte i la seva resolució.

Així que el conflicte contractual es pot abordar de manera immediata i resoldre’s en dies (o poques setmanes) durant l’estat d’alarma obligat pel Covid-19, sense haver d’esperar que els jutjats reprenguin la seva activitat normal.

La mediació és la millor opció per resoldre un conflicte comercial. En aquest sentit, la vuitena auditoria de mediació del CEDR (2018), feta en col·laboració amb el Consell de Mediació Civil i l’Institut Internacional per a la Prevenció i Resolució de Conflictes (CPR), concreta que al Regne Unit es van dur a terme una mitjana de 12.000 mediacions comercials anuals. El valor total dels casos intervinguts a l’any va ser d’11.500 milions de lliures, i al seu torn, les empreses es van estalviar 3.000 milions de lliures que, en el cas d’haver acudit als tribunals, s’haguessin gastat en costos de temps de gestió, en la recuperació de les relacions comercials malmeses, a recuperar la productivitat perduda i en honoraris professionals. 

Et pot interesar

No podem oblidar tampoc, d’importància vital en aquests temps, les eines tecnològiques que ens permeten agilitar processos, immediatesa en les comunicacions i resolucions de conflictes de manera eficaç, segura i ràpida, a través de la mediació ‘online’.

Els sistemes de resolució alternativa de conflictes permeten a les empreses decidir, per a cada problema, quin sistema és el més adequat per resoldre’l, i avui, en temps de Covid-19 i davant l’allau que caurà sobre un sistema judicial desgastat, la mediació és la solució.