Poder adquisitiu

El Govern utilitzarà la inflació mitjana fins al novembre del 2020 per a les pensions

Si l'IPC mitjà entre el desembre del 2019 i el novembre del 2020 supera el 0,9% el Govern compensarà els pensionistes per la diferència

El Butlletí Oficial de l'Estat publica la quantia de les pensions mínimes i la màxima per a aquest exercici

El Govern utilitzarà la inflació mitjana fins al novembre del 2020 per a les pensions

DAVID CASTRO

Es llegeix en minuts

Rosa María Sánchez

El Govern utilitzarà la mitjana de l’IPC interanual dels mesos de desembre del 2019 a novembre de 2020 com a referència per compensar els pensionistes en cas que aquesta dada superi la pujada de les pensions en un 0,9% per a aquest any. Així, si l’IPC mitjà interanual de desembre del 2019 a novembre del 2020 sobrepassa el 0,9%, als pensionistes se’ls abonarà la diferència en un pagament únic que rebran abans de l’1 d’abril del 2021.

Aquest mecanisme suposa un canvi respecte a la pràctica del passat, quan el Govern només tenia en compte l’IPC anual del mes de novembre per determinar si les prestaciones havien perdut poder adquisitiu i, en conseqüència, calia compensar els pensionistes. Ara el criteri no serà la inflació del novembre, sinó la mitjana de dotze mesos (de desembre a novembre), amb què es pretén evitar que un moviment brusc d’un sol mes (a l’alça o a la baixa) acabi condicionant una decisió que té efectes econòmics tan importants.

El 2019, la taxa interanual de l’IPC de novembre va ser del 0,4%. La mitjana de dotze mesos fins al novembre va resultar ser el 0,725%. En qualsevol dels casos, no hauria procedit una compensació, ja que les pensions van pujar l’any passat un 1,6% i no van perdre, sinó que van guanyar, poder adquisitiu prenent com a referència qualsevol indicador. 

El nou mecanisme per garantir el poder adquisitiu de les prestacions el 2020 apareix definit al reial decret llei de revalorització de les pensions aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres i publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Allà hi apareixen les noves quanties de les pensions mínimes i de la màxima per al 2020.  

En el reial decret llei s’eleven un 0,9% les pensions, tant contributives com no contributives i de classes passives, amb efectes retroactius des de l’1 de gener. Els retards corresponents al mes de gener s’inclouran en la nòmina de les pensions de febrer, segons va precisar ahir el Ministeri d’Inclusió, Migracions i Seguretat Social.

Quantia de les pensions

Amb la pujada del 0,9%, l’import de la pensió mínima per als jubilats de 65 anys amb cònjuge a càrrec quedarà en 843,4 euros al mes en 14 pagues (davant els 835,6 euros al mes actuals), la de sense cònjuge en 683,49 euros (677,4 euros actualment) i la d’amb cònjuge no a càrrec en 648,68 euros mensuals (davant els 642,9 euros actuals). Per la seva banda, la pensió màxima de jubilació se situarà en 2.683,34 euros mensuals. 

La pensió mínima de viduïtat per als titulars amb càrregues familiars se situarà en 790,6 euros mensuals, en contrast amb els actuals 783,6 euros al mes. En el cas de ser més gran de 65 anys o de tenir una discapacitat major o igual al 65% la pensió mínima de viduïtat serà de 683,49 euros. Si el titular de la pensió té entre 60 i 64 anys, la quantia serà de 639,4 euros, mentre que en el cas dels beneficiaris menors de 60 anys la prestació serà de 517,7 euros mensuals.

En el cas de les pensions d’orfandat, l’import mínim ascendirà a 208,8 euros mensuals per beneficiari (abans 207 euros), mentre que si el beneficiari té menys de 18 anys i compta amb una discapacitat superior o igual al 65%, la quantia serà de 410,96 euros mensuals. 

Impacte pressupostari

El cost d’aquesta revalorització ascendeix a 1.406 milions d’euros, dels quals 1.229 milions d’euros corresponen a la pujada de les pensions contributives, 144 milions a la de classes passives, 23 milions d’euros a les pensions no contributives i 10 milions d’euros a les prestacions familiars per fill a càrrec, que també es revaloritzen, un 0,9% el 2020.

La pujada beneficiarà més de 9,8 milions de pensions contributives, més de 655.000 de classes passives, 451.156 pensions no contributives i 195.000 pensions per fills a càrrec amb discapacitat major o igual al 65%.

És el tercer any consecutiu, després del 2018 i 2019, en què les pensions augmenten per sobre del mínim legal previst (0,25%). L’any passat es van incrementar un 1,6% amb caràcter general i un 3% en el cas de les mínimes i no contributives.

Quantia de les pensions

Amb la pujada del 0,9%, l’import de la pensió mínima per als jubilats de 65 anys amb cònjuge a càrrec quedarà en 843,4 euros al mes en 14 pagues (davant els 835,6 euros al mes actuals), la de sense cònjuge en 683,49 euros (677,4 euros actualment) i la d’amb cònjuge no a càrrec en 648,68 euros mensuals (davant els 642,9 euros actuals). Per la seva banda, la pensió màxima de jubilació se situarà en 2.683,34 euros mensuals. 

Et pot interesar

La pensió mínima de viduïtat per als titulars amb càrregues familiars se situarà en 790,6 euros mensuals, en contrast amb els actuals 783,6 euros al mes. En el cas de ser més gran de 65 anys o de tenir una discapacitat major o igual al 65% la pensió mínima de viduïtat serà de 683,49 euros. Si el titular de la pensió té entre 60 i 64 anys, la quantia serà de 639,4 euros, mentre que en el cas dels beneficiaris menors de 60 anys la prestació serà de 517,7 euros mensuals.

En el cas de les pensions d’orfandat, l’import mínim ascendirà a 208,8 euros mensuals per beneficiari (abans 207 euros), mentre que si el beneficiari té menys de 18 anys i compta amb una discapacitat superior o igual al 65%, la quantia serà de 410,96 euros mensuals.