09 jul 2020

Anar al contingut

SANCIÓ

La CNMV confirma la multa de 300.000 euros a Jaime Botín

El banquer va ocultar que tenia una participació de gairebé el 8% a Bankinter

La CNMV confirma la multa de 300.000 euros a Jaime Botín

JUAN M ESPINOSA

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha fet oficial, mitjançant resolució publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la multa per import de 300.000 euros imposada a Jaime Botín-Sanz de Sautuola per haver ocultat que posseïa una participació significativa de gairebé un 8% a Bankinter. D’aquesta manera, es confirma així el que va dictar el Tribunal Suprem i l’Audiència Nacional, que van declarar l’existència d’una irregularitat molt greu, si bé ha limitat l’import de la sanció, fixada inicialment en 500.000 euros pel Ministeri d’Economia i Empresa.

L’organisme presidit per Sebastián Albella ha indicat que tenint en compte "l’entitat de la infracció, l’absència de sancions prèvies en aquest àmbit i haver procedit a l’esmena de la infracció per pròpia iniciativa", la multa és de 300.000 euros i sense imposició de costes.

Ja el mes de maig passat, la Sala Tercera del Tribunal Suprem va confirmar la sanció a Jaime Botín, oncle de l’actual presidenta de Banco Santander, Ana Botín, i va desestimar el recurs de cassació presentat pel mateix contra la sentència de l’Audiència Nacional, d’11 de gener del 2018, que va constatar la comissió de la infracció.

Obligació de notificar

La sentència de l’Audiència Nacional va considerar provat que Jaime Botín havia incomplert l’obligació de notificar la CNMV la seva participació significativa a Bankinter.

Jaime Botín l’havia de declarar atesa la seva doble condició de president de Bankinter (des del novembre de 1989 fins al març de 2002) i de conseller i vicepresident Cartival (des de 1997), la companyia a la qual es va traspassar el paquet accionarial del 7,85% del capital social de Bankinter.

L’empresari va reclamar la prescripció de la sanció, però la seva pretensió va ser rebutjada pel Tribunal Suprem, i ara confirmada per la CNMV, que va interpretar que el termini de prescripció de cinc anys que recull la Llei 24/1988 de 28 de juliol del Mercat de Valors ha de començar a comptar-se des del dia en què va finalitzar l’incompliment del deure de comunicació en què consisteix la conducta infractora, ja que es tracta d’una informació de caràcter permanent.

Temes: Bankinter