Anar al contingut

INFORME OIT

Promoure la igualtat augmenta el 26% les possibilitats d'èxit empresarial

Un informe de l'OIT constata que les companyies que incentiven la igualtat d'oportunitats entre homes i dones augmenten més els seus beneficis que les que no

L'organisme també denuncia que elles continuen ocupant posicions subordinades respecte a ells, ja que menys del 30% dels directius de tot el món són dones

Gabriel Ubieto

Promoure la igualtat augmenta el 26% les possibilitats d'èxit empresarial

Promoure la igualtat entre homes i dones en el món empresarial no és només una qüestió moral, sinó també d’eficiència econòmica. En aquest sentit, un informe de l’Organització Internacional del Treball (OIT) aporta nous arguments referents a això, sustentats en dades recollides en 12.940 entrevistes en 70 països de tot el món. Segons càlculs de l’entitat, les empreses amb una política d’igualtat d’oportunitats en l’ocupació tenen el 26% més de probabilitats de tenir millors resultats comercials que aquelles que no la practiquen.

Per a l’OIT, generar una cultura inclusiva de gènere és un element clau per al desenvolupament eficient de les economies modernes; entès aquest entorn inclusiu com aquell en el qual almenys el 30% dels directius en les empreses són dones. Això també té un efecte directe sobre els resultats, ja que les probabilitats que una companyia millori el seu rendiment comercial si practica aquesta cultura inclusiva són del 8,9%. I les empreses que fan un seguiment de les repercussions d’aquesta diversitat de gènere en els càrrecs directius així ho constaten, ja que el 74% d’aquestes comuniquen que han vist incrementar els seus beneficis entre un 5 % i un 20 %.

No obstant, aquest llindar del 30% és una assignatura pendent en ple segle XXI per a moltes de les economies del món. Segons l’informe de l’OIT, menys de la meitat de les empreses enquestades van comunicar que les dones ocupaven menys del 30% dels llocs del personal directiu de nivell bàsic. Espanya se situa just en aquesta frontera del 30%, malgrat que el segle XXI està sent un martell per a moltes dones, que aconsegueixen trencar el sostre de vidre i accedir als òrgans de direcció. Segons destaca l’OIT en el seu estudi, la participació femenina s’ha doblat a Espanya entre el 2000 i el 2017 (últimes dades disponbiles), passant del 15% a la mitjana mundial del 30%. A un nivell similar al de Grècia Portugal, per sobre d’Alemanya, que no arriba a aquest 30%, i lleugerament per sota del Regne Unit.

Més teoria que pràctica

L’OIT deixa clars els beneficis d’incorporar el feminisme en les empreses i aquestes manifesten com a evident la necessitat d’igualtat entre homes i dones. No obstant, les dades evidencien que la teoria té, ara com ara, més recorregut que la pràctica en aquesta matèria. Mentre el 83,4% de les companyies enquestades afirma que estan d’acord que les dones dirigeixen amb tanta eficàcia com els homes, només un de cada quatre consells d’administració al món estan presidits per dones. Independentment del lideratge, la composició d’aquests òrgans tendeix a ser eminentment masculina. Aquest és el cas del 50,7% dels consells d’administració, en què predominen els homes sobre les dones. Només en el 14,3% hi ha paritat, un número similar al de consells d’administració on únicament hi ha homes, el 13,1%.

L’informe de l’OIT també constata com a tendència mundial que a mesura que creix la mida de l’empresa, descendeix la proporció de dones que ocupen el càrrec de director general; passant del 26% en les empreses petites, al 20% en les empreses mitjanes, i només al 16% a les empreses grans.

Del sostre de vidre a la paret

No només el denominat "sostre de vidre" és un dels obstacles que atrapa les dones en llocs subordinats. L’informe de l’OIT també constata que aquestes pateixen una "paret de vidre", entesa com la segregació en determinades àrees de les dones respecte als homes. Les dones tendeixen més als recursos humans o l’administració i els homes a les àrees estratègiques. Mentre el 51,8% de les directives estan a l’àrea de recursos humans, el percentatge més alt, només el 16,6% estan a comptabilitat, el més baix.