04 d’abr 2020

Anar al contingut

sector financer

El Banc Sabadell va guanyar 258,3 milions fins al març amb la seva filial britànica ja en beneficis

El grup presidit per Josep Oliu estabilitza els guanys i reforça la seva capital després de la venda de Solvia

El Banc Sabadell va obtenir en el primer trimestre d’aquest any un benefici net de 258,3 milions d’euros, un 0,4% menys que fa un any, però per sobre de les previsions dels analistes. Aquesta evolució "confirma la recuperació del benefici recurrent de l’entitat", segons el banc presidit per Josep Oliu.

La filial britànica,  el TSB,  ha estabilitzat la seva activitat comercial i aporta 7,3 milions al compte de resultats del grup, després dels problemes que va afrontar l’any passat per la crisi informàtica arran de la migració de la plataforma tecnològica. El banc reitera que el TSB ja tindrà una petita contribució positiva en els comptes del grup aquest 2019.

Debbie Crosbie assumirà, a partir del pròxim 1 de maig, el seu càrrec com a nova consellera delegada del TSB. El seu repte principal és la millora de l’eficiència i la rendibilitat de la filial britànica, així com el desplegament de la nova oferta de negoci de pimes al Regne Unit, claus per al futur de l’entitat. 

Els ingressos del negoci bancari (marge d’interessos i comissions netes) mostren un creixement estable. Els ingressos del negoci bancari (marge d’interessos més comissions netes) van augmentar un 1,4% a escala de tot el grup, fins als 1.243,4 milions i un 1% a tipus constant.

El marge d’interessos va arribar als 900,7 milions al final del primer trimestre. Aquesta xifra suposa una caiguda interanual de l’1,2%. Excloent-ne el TSB, el marge d’interessos ascendeix a 656,2 milions d’euros al tancament del primer trimestre del 2019 (-0,3% respecte a l’any anterior). En qualsevol cas, el Sabadell manté la seva previsió de tancar el 2019 amb un augment del marge d’interessos d’entre l’1% i el 2%.  

Les comissions netes, 342,7 milions, continuen presentant un fort creixement interanual que se situa en el 9,0% (8,6% sense el TSB), degut principalment al bon comportament de les comissions per serveis, que presenten una excel·lent evolució en termes interanuals. Per la seva banda, el marge de clients tanca del trimestre en el 2,70% en el terreny el grup (2,67% Ex TSB).

El total de costos és de 777,0 milions d’euros a tancament del primer trimestre del 2019, xifra que es compara amb 840,0 milions d’euros del primer trimestre l’exercici anterior. En el trimestre el total de costos es redueix un 3,6% principalment per la millora en costos del TSB. Els costos recurrents i les amortitzacions presenten una forta baixada
i se situen en 748,6 milions d’euros, fet que suposa una reducció interanual de l’1,9%.

El Banc Sabadell ha reforçat la seva posició de capital després de la venda del 80% de Solvia Serveis Immobiliaris; d’aquesta forma, la ràtio CET1 'fully loaded' se situa en l’11,15% . A tancament del primer trimestre, la ràtio CET1 'phase in’ és de l’11,7%. Es confirma en els tres primers mesos d’any una important reducció de la ràtio de morositat del grup, que se situa en el 4,10%. 

L’evolució positiva del crèdit es consolida, en una tendència que es reflecteix en el creixement de la inversió creditícia bruta viva, que situa el seu augment en un 2,1% interanual. En aquesta activitat es nota l’impuls del bon comportament d’Espanya, on destaquen les pimes i els préstecs no hipotecaris a particulars, acompanyat també per la tendència en positiu del negoci a Mèxic.

Els recursos de clients en balanç, a tancament del primer trimestre del 2019, assoleixen els 139.986 milions d’euros (105.967 milions d’euros Ex TSB) i presenten un creixement del 5,0% interanual (7,8% sense considerar el TSB), i de l’1,9% intertrimestral (1,1% sense considerar el TSB), cosa que reflecteix la fortalesa de la franquícia bancària.