04 juny 2020

Anar al contingut

MÉS PODER PER AL SUPERVISOR

El Banc d'Espanya podrà frenar la concessió de crèdits si veu risc de bombolles

El Consell de Ministres aprova la creació d'una autoritat macroprudencial per prevenir crisis financeres

El banc central espanyol cobrarà noves competències per poder frenar l'activitat de les entitats

Agustí Sala / Rosa María Sánchez

El Banc d'Espanya podrà frenar la concessió de crèdits si veu risc de bombolles

FLORIAN WIESER

El Banc d’Espanya tindrà capacitat per frenar la concessió de crèdits per part de les entitats en cas de percebre l’excessiva i perillosa concentració de riscos que sol precedir l’esclat d’una bombolla financera

Aquesta és una de les mesures incorporades pel Govern en un reial decret llei aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres per dotar els supervisors financers de noves eines per prevenir i actuar davant del risc de noves crisis econòmiques. Segons ha explicat la ministra d’Economia, Nadia Calviño, en la roda de premsa posterior a la reunió ministerial, el Banc d’Espanya podrà dictar "restriccions quantitatives directes" a la concessió de crèdits, així com aplicar límits a certs sectors de risc o fixar a les entitats la dotació d’"un matalàs de capital addicional" vinculat a determinades operacions creditícies. La CNMV i la Direcció d’Assegurances i Fons de Pensions també disposaran de noves eines anticrisi.

A més, el Consell de Ministres ha aprovat un esborrany de reial decret per a la creació del que es coneix com "una autoritat macroprudencial" que serveixi per vigilar i evitar que es pugui tornar a produir una bombolla immobiliària com la que va desencadenar la recent depressió de l’economia espanyola. Segons Calviño, es tracta d’"un pas molt important per reforçar la supervisió del sistema financer, prevenir crisis futures i possibilitar una aportació més gran del sector financer al benestar dels ciutadans".

Presideix la ministra Calviño

La nova autoritat es denominarà finalment Autoritat Macroprudencial Consell d’Estabilitat Financera (Amcesfi) i estarà integrada per representants de l’Administració Central (Ministeri d’Economia i Empresa), del Banc d’Espanya i de la CNMV. Tindrà naturalesa d’òrgan col·legiat, sense personalitat jurídica pròpia i adscrit al Ministeri d’Economia i Empresa, tot i que amb independència funcional. Està previst que la ministra d’Economia, Nadia Calviño, exerceixi de presidenta del nou òrgan. El governador del Banc d’Espanya serà el vicepresident d’aquest òrgan. Completaran el consell de govern de l’Amcesfi la subgovernadora del Banc d’Espanya, el president i la vicepresidenta de la CNMV, la secretària d’Estat d’Economia i Recolzament a l’Empresa i el director general d’Assegurances i Fons de Pensions

La proposta de creació d’una autoritat macroprudencial incorpora noves competències per al Banc d’Espanya, entre les quals es troben les relatives a eines macroprudencials com ara el matalàs de capital anticíclic sectorial, l’establiment de límits màxims a la concentració sectorial d’exposicions creditícies i les relacionades amb les condicions de concessió de crèdits

Segons el Ministeri d’Economia, la nova autoritat tindrà com a finalitat la supervisió macroprudencial del sistema financer espanyol, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció o mitigació del risc sistèmic. Així mateix, podrà fer anàlisi de riscos i emetre opinions i/o alertes sobre tots els aspectes que puguin suposar un risc sistèmic que afecti l’estabilitat financera. També tindrà potestat per formular recomanacions per a l’adopció de mesures concretes quan es prevegin riscos que amenacin l’estabilitat financera.