06 juny 2020

Anar al contingut

Tarifes aeroportuàries

La CNMC veu errors en el càlcul de les tarifes aeroportuàries d'Aena

El regulador considera que el Ministeri de Foment inclou en la seva proposta de càlcul d'aquestes tarifes serveis que no hauria de considerar fora del control del gestor aeroportuari

Sara Ledo

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) discrepa sobre la fórmula utilitzada pel Govern espanyol per calcular les tarifes aeroportuàries que les companyies aèries paguen a Aena per utilitzar les seves prestacions. En concret, per al regulador hi ha alguns serveis inclosos a l’índex que mesura els costos aliens al control d’Aena que no haurien d'estar inclosos, ja que la companyia sí que hi té poder de negociació.

Per calcular les tarifes aeroportuàries, explica la CNMC, un dels elements a tenir en compte té a veure amb el que cada any varia el preu d’alguns serveis el control dels quals no depèn d’Aena, com poden ser els sous del personal públic, els costos de navegació aèria, de l’energia elèctrica, o dels tributs locals. 

No obstant, en la proposta del Ministeri de Foment s’han inclòs elements sobre els quals Aena sí que té poder de negociació, com els serveis contractats mitjançant licitació pública, per als quals existeixen diversos proveïdors, com és el cas dels serveis de seguretatels serveis de reparació i conservació, els serveis de neteja i recollida de carros, els serveis d’atenció a persones amb mobilitat reduïda i els serveis de suports intensius en mà d’obra. Tots, segons el regulador, són serveis en els quals Aena compta “amb el poder de negociació suficient per poder fixar preus”.  

Per això, al seu informe sobre el projecte de reial decret, la CNMC considera que la fórmula de càlcul de l’anomenat Índex P, en què es recullen els costos sobre els quals AENA no té control, “no és coherent amb la definició incorporada en la llei 18/2014 i amb els principis d’eficiència i bona gestió empresarial requerits per la llei 2/2015 de desindexació de l’economia espanyola”.

Càlcul de tarifes

Les companyies aèries paguen unes tarifes a Aena per utilitzar els seus serveis que s’ajusten anualment a través d’una fórmula que té en compte els marges de cada servei i el compliment de determinats paràmetres de qualitat i inversions.

La suma de totes dues determina determina part del preu dels bitllets d’avió que paguen els viatgers amb les anomenades taxes aèries.

El Govern espanyol congela les tarifes


En relació amb l’altra part, Aena va anunciar aquest divendres que el Consell d’Administració de la companyia havia aprovat la congelació de les tarifes aeroportuàries per a l’any 2019 després d’haver aplicat una reducció del 2,22% els dos exercicis previs, tal com estableix el DORAn per al quinquenni 2017- 2021, en què es contempla una reducció d’un 11% acumulat en aquell període (2,2% anual).

No obstant, el marc tarifari recollit en el DORA estableix que en el cas que hi hagi situacions que justifiquin l’existència de més costos que ingressos per passatger, l’ajustament es pot modificar. I això és el que ha passat. Després de tancar l’exercici 2017, el primer en el qual Aena ha realitzat l’ajustament entre el que està autoritzada a ingressar per cada passatger i el que realment ha obtingut, la companyia ha constatat que l’ingrés ha sigut més baix que l’establert en el DORA, de manera que ha d’aplicar una correcció per recuperar aquesta quantitat.

Les companyies demanen que es redueixin

Des de l’Associació de Companyies Espanyoles de Transport Aeri (Aceta) han lamentat en un comunicat aquesta congelació de tarifes per al pròxim any al considerar que la companyia ha tingut uns bons resultats econòmics el primer semestre (amb un benefici net de 514,5 milions d’euros, un augment interanual de l’11,6 %) i que la reducció “fomentaria el trànsit aeri, l’activitat turística i, per tant, l’economia, l’ocupació i la recaptació fiscal”.

Temes: AENA