Anar al contingut

carrera laboral

La bretxa en pensions arriba al 52% entre la població de 65 a 79 anys

Una proporció considerable de dones grans no rep cap prestació de jubilació, destaca un estudi del BBVA

Max Jiménez Botías

La bretxa en pensions arriba al 52% entre la població de 65 a 79 anys

FERRAN SENDRA

La bretxa salarial de gènere explica la bretxa salarial en pensions. Per tant, "a mesura que les carreres laborals d'homes i dones s'aproximen, les desigualtats de cobertura i import entre les respectives pensions aniran baixant", així almenys s'explica a l'estudi ¿Cap a la progressiva reducció de la bretxa de gènere en les pensions contributives?, elaborat per Mercedes Ayuso i Elisa Chuliá per al BBVA. 

El cert és que, malgrat que la tesi del treball apunta cap a l'estrenyiment de la bretxa en la mesura en què l'historial de cotització de les dones s'allarga, el cert és que la realitat apunta cap a una situació més preocupant. La bretxa entre pensionistes homes i dones -a Espanya és del 33%, segons explica l'estudi- està per sota de la mitjana de la Unió Europea. Però quan aquesta estadística s'estén a la bretxa de gènere en cobertura de pensions -les pensions percebudes sobre el total d'homes i dones de la mateixa edat- en la població d'entre 65 i 79 anys, la bretxa arriba al 52%, de manera que Espanya se situa molt per sobre de la mitjana europea, que és del 44%. "Una proporció considerable de dones grans espanyoles no reben pensió contributiva de jubilació com a conseqüència de la seva escassa participació en el mercat de treball durant el període de vida activa", posa de manifest el treball.

Llei neutral, pràctica desigual

"El problema" -destaca Ayuso- "és que, malgrat que la llei és neutral per a homes i dones, el fet que el sistema de pensions depengui de la vida laboral de les persones perjudica les dones", diu, que durant molt temps han tingut una vida laboral molt més curta que els homes o, simplement, no n'han tingut i no els ha quedat més remei que conformar-se amb una pensió de viudetat -quan han tingut aquesta opció- o amb jubilacions molt inferiors que els homes. De fet, mentre que la Seguretat Social paga 3,6 milions de pensions de jubilació als homes, les dones perceben 2,1 milions. Així mateix, les percepció mitjana dels homes puja a 1.200 euros, mentre que la de les dones és de 760 euros.  

Així mateix, uns 2,18 milions de dones perceben una pensió de viudetat, mentre que entre els homes aquesta xifra és només de 177.122. "Aquesta propoció s'està modificant, ja que en la mesura en què les dones s'han incorporat al mercat laboral, també deixen pensió de viudetat als seus marits", ha explicat Ayuso. En el període que analitza l'estudi (2006-2016), els homes que perceben pensió de viudetat han augmentat el 22,8%, mentre que en el cas de les dones, el nombre d'altes s'ha mantingut relativament estable.