Anar al contingut

Estudi d'Infojobs

Només el 9% de les dones treballadores ocupen càrrecs directius

Els homes predominen malgrat l'alta formació de les directives, amb una experiència laboral mitjana de 15 anys

Directives i empresàries, durant la seva preparació per incorporar-se a consells dadministració.

Directives i empresàries, durant la seva preparació per incorporar-se a consells dadministració. / ROSER SALVAT

Només el 9% de les dones que treballen ocupen un càrrec directiu en la seva empresa davant el 14% dels homes. Un estudi elaborat per l'empresa de col·locació Infojobs constata aquesta bretxa de gènere en el món empresarial espanyol i permet abordar la radiografia del perfil professional d'unes dones directives, que mostren més projecció que presència en els càrrecs de més responsabilitat. Segons aquest estudi, l'experiència laboral mitjana de les dones directives és de 15 anys i en el 55% dels casos superen els 50 anys d'edat. Malgrat un perfil professional de les dones caracteritzat per un alt nivell d'estudis, els homes predominen en els càrrecs de director d'àrea, comitè de direcció, consells directius, directors general i consellers delegats.

L'estudi d'Infojobs reflecteix una de les estratègies de desenvolupament personal entre les dones. El tipus d'empresa en què les dones tenen un paper directiu rellevant és conseqüència d'un procés previ d'independència vital. Així, en gairebé la meitat dels casos en què la dona té un paper directiu (el 46%) es tracta de dones autònomes que tenen la seva pròpia empresa amb personal assalariat. Si una dona desitja assumir tasques directives, el més habitual serà abordar la via de l'emprenedoria ja que en organitzacions consolidades el sostre de vidre en la trajectòria es farà evident. 

En el que respecta al nivell d'estudis, les dades revelen que el 88% de les dones directives a Espanya compten amb estudis universitaris, la majoria amb formació en administració, dret i negocis (33%) i, en segon lloc, en salut i serveis socials (14%). A més, un 45% de les directives han completat els estudis superiors amb estudis de tercer grau – postgrau, màster o doctorat-.

L'estudi d'InfoJobs constata que només el 27% de la direcció dels diferents departaments dintre de les empreses està liderada per dones. Si analitzem quins són aquests departaments, veiem que el d'Atenció al Client, seguit del de Recursos Humans i el d'Administració són els que, segons els enquestats, tenen més volum de dones al capdavant (el 66,7%, el 55,9% i el 51,7% respectivament). Existeix una quarta àrea en què també hi ha més dones directives que homes, la de Comunicació (51,4%).

Càrrecs amb més homes

En el costat oposat, la direcció general o gerència (79,3%), la direcció de negoci i estratègia (78,7%), i la de tecnologia (82,1%) són les que compten amb més homes en els seus llocs directius. L'estudi analitza sis àrees més de les empreses i, segons les respostes dels enquestats, en la majoria dels casos compten amb un home al capdavant. Així, el 72,4% dels departaments de R+D estan liderats per homes, i el mateix passa en Producció i Producte (72,3%),  Comercial i vendes (69,8%), Finances (63,1%), Legal (63%) i Màrqueting (54%).

"Hi ha professions que, històricament, han estat més ocupades per homes que per dones, i això es reflecteix, també en els càrrecs directius. El sector tecnològic és un exemple. A poc a poc anem trobant més dones que es formen en aquest sector, però encara ens queda un llarg camí per recórrer", explica Olivia Fontela, directora de màrqueting d'InfoJobs. 

La maternitat, un obstacle per ascendir

L'estudi analitza, també, les perspectives de promoció. En aquest context, el 47% de les dones enquestades creuen que la maternitat pot ser un impediment a l'hora d'ascendir, mentre que només el 29% dels homes opinen el mateix. A més, cal destacar que únicament el 3,4% de la població activa pensa que les dones tenen més facilitat que els homes per accedir als càrrecs directius. Gairebé un 40% considera que els homes ho tenen més fàcil, mentre que el 57% declara que homes i dones estan en igualtat d'oportunitats dintre de l'empresa.

Per un altre costat, si analitzem com els directius i directives van aconseguir el seu càrrec, també l'estudi revela diferències entre homes i dones. El 14,7% de les dones accedeixen a càrrecs directius per promoció interna, contra el 22,2% dels homes, que ho van fer per aquesta via.  

Temes: Dones Ocupació