INCORPORACIÓ AL MERCAT LABORAL

La FP dual obre portes

Els més de 5.000 alumnes tenen més facilitat per treballar i cobren més a l'acabar el curs

La majoria de les empreses opten per la fórmula 'low cost' de la beca en lloc d'un contracte

Alumnes d’un taller de formació professional, a Gavà.

Alumnes d’un taller de formació professional, a Gavà. / JOSEP GARCIA

3
Es llegeix en minuts
Antoni Fuentes
Antoni Fuentes

Periodista

ver +

La formació professional dual, que combina les aules amb les pràctiques retribuïdes en empreses, segueix expandint-se i recollint fruits. El que va començar com un experiment inspirat en l’exitós sistema alemany de FP s’està convertint en una via que permet als joves beneficiaris col·locar-se millor i amb sous més alts al mercat laboral, segons un informe elaborat pel Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC).

Els indicadors de l’enquesta portada a terme entre alumnes, empreses i instituts són positius i mostren que la FP dual ha arrelat com un sistema més eficaç per als joves i la indústria, encara que amb algunes ombres que el CTESC recomana esmenar. Una d’aquestes ombres és que les empreses han optat majoritàriament per la fórmula low cost de les beques en lloc de formalitzar un contracte amb els alumnes que porten a terme pràctiques laborals als seus centres de treball.

Des que es va iniciar la prova pilot de la FP dual el 2012, les xifres d’alumnes, centres i graus disponibles a Catalunya s’han anat incrementant fins a arribar a un total de 5.075 joves el curs acadèmic 2015-2016 que feien pràctiques en 2.500 empreses i estudiaven en 171 instituts. Aquestes xifres, tot i que són encara modestes en relació amb el conjunt del sistema de FP, suposen un salt respecte a l’inici de l’experiment del sistema dual, que va començar amb un total de 590 alumnes, 1.180 empreses i 25 instituts. Els alumnes que entren en la formació dual representen el 4,3% de tots els matriculats en la formació professional.

Les bequesb s'imposen

Una de les dades més innovadores de l’estudi del CTESC sobre la FP dual coordinat per Ramon Bonastre és el de l’estatus dels alumnes a les empreses en què porten a terme les pràctiques laborals. Si bé a l’inici de la implantació del sistema el 2012 la majoria de les empreses van optar per formalitzar un contracte formatiu, les preferències de les companyies han anat canviant fins a convertir els joves amb contracte en una minoria del 19%. En canvi, l’última dada disponible corresponent al curs 2016-2017 mostra que el 81% dels alumnes tenen una beca.

L’estudi atribueix aquest transvasament del contracte a la beca als menors costos per a l’empresa i una gestió administrativa més simple. Els joves amb una beca perceben una mitjana de 326,4 euros per les pràctiques al si d’empreses davant els 549,2 euros dels alumnes amb contracte laboral. A més a més, el pagament mitjà als becaris va baixar entre l’inici del procés, en què va arribar a 411,6 euros, i els cursos posteriors, en què va baixar fins a una mitjana de 326,4 euros.

L’auge de la fórmula de la FP dual barata ha portat el CTESC, un organisme consultiu de la Generalitat integrat per representants dels agents socials i experts, a recomanar la posada en marxa d’«un contracte més adequat» que redueixi la complexitat de la modalitat actual amb l’objectiu que es converteixi en l’estatus legal de tots els alumnes en lloc de la beca. 

El valor de l'experiència

Notícies relacionades

El sindicat CCOO ha cridat l’atenció sobre les dues cares de la moneda de la FP dual ja que si bé és cert que ajuda a combatre l’atur juvenil ho fa a costa d’una relació laboral precària durant les pràctiques a causa de la preferència de les empreses per les beques. La bona notícia és que l’experiència acumulada pels alumnes de la FP dual suposa un valuós actiu de cara a la col·locació un cop finalitzat el curs. El grau d’inserció laboral dels titulats en la formació amb pràctiques laborals arriba al 70% davant el 51% dels alumnes de la FP general. El 30% dels joves que han acabat la FP dual segueixen treballant a l’empresa on han fet les pràctiques.

Els llocs de treball i els salaris dels titulats en la FP dual són també millors que els de la resta d’estudiants. Així, el 90% dels joves treballen en una feina relacionada directament amb els seus estudis i, encara que la majoria (58,7%) comença amb un contracte temporal, els llocs de treball indefinits creixen cada any. Per últim, el sou dels titulats en FP dual supera àmpliament el de la resta d’estudiants amb una mitjana de 1.200 euros al mes.