09 jul 2020

Anar al contingut

SENTÈNCIA A BARCELONA

Un jutge computa per a una incapacitat el temps que un home va cuidar la seva dona malalta

El magistrat admet la demanda d'un monitor que va estar 18 mesos sense buscar feina pel càncer que tenia la seva dona

L'home, de 47 anys, pateix, a més, diverses malalties, des de problemes als ossos i les articulacions fins a fibromiàlgia

J. G. Albalat

F. V. R., un monitor esportiu de 47 anys, va haver de deixar de treballar l'octubre del 2013 per poder cuidar la seva dona, a qui li van diagnosticar un càncer, i després de morir el seu pare. Va deixar d'estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya durant un període de 18 mesos. A causa d'aquesta etapa d'inactivitat a l'hora de buscar feina, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va rebutjar més tard la seva petició que se li concedís una pensió d'incapacitat per desenvolupar la seva activitat professional, malgrat les greus lesions que patia. Un jutge de Barcelona ha esmenat ara aquesta decisió i ha declarat la seva incapacitat permanent total per desenvolupar la seva professió habitual.

El Jutjat Social número 19 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda de F. V. R., representat pel gabinet Tribunal Médico, contra la resolució de l'INNS, al considerar que el monitor esportiu no “va tenir la voluntat d'apartar-se del sistema de la Seguretat Social” entre l'octubre del 2013 i l'abril del 2015, quan va deixar d'estar inscrit com a buscador de feina actiu. El motiu que detalla la sentència judicial és que, encara que aquest període és “especialment prolongat”, coincideix amb la fase de detecció de metàstasi de carcinoma de pell que patia la seva dona i amb la mort del seu pare. Aquests dos fets van provocar una agudització de les seves afeccions. En concret, l'home presentava durant aquell temps una simptomatologia ansiosodepressiva i un perfil compatible amb un dèficit d'atenció no diagnosticat des de la infància. Per tant, segons el jutge, aquell temps ha de computar a l'hora de decidir si el monitor ha de percebre o no una pensió per incapacitat total.

MÚLTIPLES AFECCIONS

“En definitiva, al no haver-se apartat el treballador voluntàriament del sistema de la Seguretat Social pel no manteniment de la inscripció com a demandant de feina pels motius que expressa, s'ha de valorar si les seqüeles són incapacitants”, detalla el jutge. La sentència assenyala que el monitor presenta una “pluripatologia osteoarticular” (ossos i articulacions) i “una severa limitació funcional per la seva patologia lumbar”, concurrent amb la fibromiàlgia i la fatiga crònica que pateix. També té ansietat i depressió. Un accident de trànsit va agreujar la patologia lumbar i cervical que ja patia.  

“En funció del quadro patològic descrit”, les seqüeles que comporten i les altres afeccions, el jutge estima que F. V. R. no “està actualment en condicions de portar a terme de forma eficaç i continuada la realització de la seva activitat laboral com a monitor d'educació física, ja que, mentre persisteixi la clínica ansiosa i la deriva de la síndrome de fibromiàlgia i fatiga crònica, no és possible apreciar aptitud per al seu desenvolupament eficaç”. Això justifica que li concedeixi la incapacitat permanent total per a la seva professió i una pensió de 502 euros, amb efectes retroactius des del març del 2016. La pensió no és gaire alta perquè el jutge considera que el treballador sí que pot portar a terme certes activitats que no exigeixin "esforç físic, ni especial atenció o concentració".