Anar al contingut

EVOLUCIÓ DELS COMPTES PÚBLICS

L'impost de transmissions recupera els nivells de fa 7 anys

El principal gravamen autonòmic pot portar la recaptació de tributs cedits per sobre de 3.000 milions

La compravenda de vivendes de segona mà i la constitució d'hipoteques impulsen la recaptació

Agustí Sala

Vivendes en venda.

Vivendes en venda. / ALBERT BERTRAN

L'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD) torna a ser un motor per a les arques de la Generalitat. Aquest gravamen, el que més recursos aporta dins del conjunt de tributs autonòmics, s'ha situat en un nivell d'uns 1.500 milions d'euros anuals, una cota com la del 2009.

Gràcies a aquesta empenta, la Secretaria d'Hisenda del Govern que dirigeix Lluís Salvadó estima que la recaptació per ingressos de tributs cedits i propis, que són els que pot gestionar i liquidar l'autonomia, pot arribar aquest any als 3.100 milions d'euros, cosa que a penes suposa el 15% dels ingressos tributaris totals, on els avançaments per l'IRPF (7.753,1 milions), l'IVA (5.924,6 milions) o els impostos especials (2.342 ,5 milions són els que més pesen.

De fet, un dels objectius de la Conselleria d'Economia és liquidar tots els impostos propis i cedits a partir de l'any que ve, igual que fan autonomies, com les Canàries. Aquesta tasca la realitzen actualment els registradors de la propietat a canvi de 25 milions anuals. També pretenen portar a terme totes les tasques de recaptació executiva (embargaments i altres) una part de les quals desenvolupa l'Agència Tributària estatal a canvi de 10 milions anuals.        

Tot i que encara no s'ha arribat a les cotes prèvies a la crisi, quan es van arribar a recaptar amb l'impost de transmissions gairebé 4.000 milions d'euros (2006), aquest tribut s'ha convertit en una de les esperances per millorar els ingressos que esgrimeix la part convergent de la coalició Junts pel Sí (JxS) per negar possibles retocs de l'IRPF, com defensa ERC, que està al capdavant de la Conselleria d'Economia; i la CUP, que té la clau per aprovar els Pressupostos de la Generalitat per al que queda d'exercici.

COMPTES PRORROGADES

Des de l'Executiu català estimen que aquest impost pot aportar molt més del que es preveu inicialment, tenint en compte que els pressupostos catalans estan prorrogats des del 2015. Malgrat que ha experimentat un cert alentiment en el primer trimestre de l'any en curs l'apartat de transmissions patrimonials, amb 280,3 milions, el 2,1% menys que en el primer trimestre de l'any passat; la part d'actes jurídics s'ha disparat el 14%, fins als 103,8 milions.

Si es fa una projecció anual, el ritme de creixement va ser del 15% al gener i del 8,4% al febrer, encara que es compara amb un període de forta recuperació després de la debacle en plena crisi.

En la seva anàlisi sobre l'evolució del gravamen, amb les prevencions lògiques al tractar-se d'un període curt de l'exercici i que poden fer-se operacions  però liquidar-se amb posterioritat, la direcció general de Tributs de la Generalitat constata "una tendència creixent" en la recaptació d'aquest gravamen, que està relacionada "principalment amb el creixement de les transaccions de vivenda usada des del gener del 2013.

RECERCA D'INQUILINS

També l'Agència Tributària de Catalunya ha sigut més activa en la reclamació del pagament de l'impost de transmissions als inquilins de vivendes de lloguer. Encara que el gravamen s'havia de pagar des de fa anys, una nova regulació inclosa en la llei d'acompanyament dels pressupostos el 2014, i va establir un tipus del 0,5% de l'import del lloguer al firmar el contracte.  

L'any passat, aquest impost va arribar als 1.470 milions, davant els 1.274 milions del 2014 o els 1.048 milions del 2013, que va ser el punt més baix del cicle i gairebé la quarta part del que va arribar a recaptar en el seu punt més alt gràcies al 'boom' experimentat pel totxo.

Un dels motors per al creixement d'aquest impost van ser mesures preses durant la primera legisltatura de CiU al capdavant del Govern el 2013, amb un increment del 25% en el tipus d'aquest tribut, a l'elevar-lo del 8% fins al 10%. La pujada formava part dels acords amb ERC, que incloïen augments i nous tributs, la majoria dels quals han sigut paralitzats pel Tribunal Constitucional a instàncies del Govern central.         

El tribut, un dels cedits per l'Estat com el de successions o el de patrimoni, grava les compravendes de vivendes usades, per la via de les transmissions patrimonials; o les escriptures (actes jurídics), així com les operacions societàries (ampliacions i reduccions de capital i altres operacions de companyies que tenen la seu social a Catalunya).