02 jul 2020

Anar al contingut

SECTOR FINANCER

La morositat de la banca baixa fins al 10,67% i s'acosta a nivells de març del 2013

Els crèdits dubtosos es redueixen en 3.019 milions d'euros, mentre que augmenta la xifra global de crèdit en 6.922 milions

La morositat dels crèdits concedits pels bancs, caixes i cooperatives a particulars i empreses ha caigut al 10,67% en setembre, davant el 10,95% registrat el mes anterior, amb la qual cosa s'acosta als nivells de març del 2013 (10,4%), segons les dades provisionals fetes públiques aquest dimecres pel Banc d'Espanya. Aquesta taxa inclou el canvi metodològic en la classificació dels Establiments Financers de Crèdit (EFC), que han deixat de ser considerats entitats de crèdit.

La xifra total de crèdits dubtosos ha caigut al setembre fins als 142.822 milions d'euros, 3.019 milions d'euros menys que el mes anterior. Per contra, el crèdit global del sector es va elevar en 6.922 milions, fins als 1,339 bilions d'euros. Així, la morositat de la banca s'ha reduït en 2,94 punts percentuals respecte al màxim marcat el desembre del 2013, quan es va situar en el 13,6%.

Sense incloure els canvis metodològics, la ràtio de morositat es col·locaria en el 10,86%, una xifra inferior a l'11,16% registrat el mes anterior. En aquest cas, el saldo de crèdit s'elevaria fins als 1,313 bilions.

Les entitats financeres encara mantenen les seves provisions, encara que les han reduït lleugerament respecte al mes passat, fins als 86.580 milions d'euros. A l'agost, aquest coixí es va situar en 88.301 milions d'euros.

CRÈDITS DE MILLOR QUALITAT

En opinió de l'analista de XTB Jaime Díez, el despalanquejament creditici en el sector financer prossegueix de manera gradual amb una nova caiguda tant en els crèdits dubtosos com en els crèdits totals. "La millora econòmica està servint per purgar i canviar els crèdits de pitjor qualitat a altres amb millors perspectives en el curt i mitjà termini", ha indicat l'expert.

L'expert ha subratllat que la part positiva d'aquesta situació és que la caiguda de la taxa "serà la dinàmica dels pròxims mesos" gràcies a les polítiques monetàries expansives del BCE "que han enfonsat l'euríbor, fent el pes dels deutes més lleuger i suportable per a empreses i famílies".

"Amb aquestes facilitats, és de preveure que les dades de morositat continuïn caient davant la baixada dels crèdits dubtosos i un increment del volum de crèdits en el mitjà termini, quan la recuperació econòmica aparqui l'efecte rebot i passi a ser sòlida i tendencial", ha afirmat.

Finalment, l'expert ha destacat que aquestes dades "són una bona notícia per al sector bancari", que continua "patint" amb l'escàs marge d'interessos, però que redueix el risc que suposa una elevada taxa de morositat.

"Malgrat la bona notícia, s'ha de tenir en compte que, amb una òptica més àmplia, les dades continuen sent molt elevades a nivell històric i segueixen sent un important camp de batalla per mantenir la viabilitat d'algunes entitats les taxes de mora de les quals encara són molt elevades", ha advertit.

Temes: Morositat Bancs