30 d’oct 2020

Anar al contingut

SITUACIONS SOBREVINGUDES

La Generalitat convoca ajuts per al lloguer per a famílies amb dificultats econòmiques per la Covid-19

Alguns dels requisits són: estar a l'atur, haver patit un erto o una retallada de sou per la Covid-19, o tenir un límit de renda familiar i un lloguer no superiors a 900 euros

Lara Bau

El conseller Calvet, durant el lliurament a Sabadell de pisos construïts per l’INCASÒL i finançats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El conseller Calvet, durant el lliurament a Sabadell de pisos construïts per l’INCASÒL i finançats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. / Departament de Territori i Sostenibilitat

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, ha convocat una línia d’ajuts al lloguer de la vivenda habitual de 14,5 milions d’euros. 

La subvenció, que es pot sol·licitar des del 15 de maig, està dirigida a famílies arrendatàries que es trobin en situació d’atur, expedient de regulació d’ocupació temporal (erto) o que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos. L’ajuda que es concedirà serà directa i s’haurà de destinar o bé per pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat. És necessari recordar que els microcrèdits de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) són uns ajuts transitoris de finançament oberts per l’Estat també en el marc de mesures per fer front a les conseqüències econòmiques del coronavirus. 

L’ajuda que ara convoca la Generalitat es pot concedir per un màxim de 6 mensualitats de la renda del lloguer, des de l’abril al setembre d’aquest any, i per un import màxim mensual que varia segons la ubicació de la vivenda. Així, a Barcelona ciutat i la seva demarcació és de 750 euros; de 500 euros a les demarcacions de Girona i Tarragona, de 450 euros per a la demarcació de Lleida, i de 350 euros per a les Terres de l’Ebre. En cas de compatibilitzar aquesta ajuda amb d’altres, l’import total de l’ajuda no pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d’arrendament. Tractant-se d’ajuts finals, es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds al registre corresponent, acompanyades de la documentació completa, fins a esgotar el pressupost. 

Despeses iguals o superiors al 35% dels ingressos

Per accedir a aquests ajuts és necessari que la persona sol·licitadora sigui titular d’un contracte de lloguer, que la vivenda constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la Covid-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar. Amb referència als ingressos, els requisits per rebre aquesta subvenció són que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, el mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda, no siguin superiors a 1.613,52 euros mensuals. 

No obstant, aquest límit d’ingressos màxims s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar tingui a càrrec algun membre amb un cert nivell de discapacitat intel·lectual, sensorial o física reconeguda o amb una malaltia greu que l’incapaciti per treballar. I també s’amplia si és la persona deutora principal que pateix aquesta discapacitat (2.689,20 euros mensuals). Finalment, també s’eleva el límit per cada fill a càrrec i en un import diferent en funció de si és una família monoparental o no. 

També és necessari que l’import mensual del lloguer sigui com a màxim de 900 euros (inclosos la renda, els seus retards, l’impost de béns immobles (IBI), la taxa per al servei de recollida de residus domiciliaris i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora). 

La partida forma part de la línia específica d’ajuts de l’Estat al pagament del lloguer davant de l’emergència de la Covid-19, que ha dotat Catalunya d’una partida extraordinària de més de 14 milions d’euros que el Govern convoca i gestiona. 

Pisos de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Molins de Rei / Departament de Territori i Sostenibilitat

Presentació telemàtica i atenció telefònica

Les persones interessades poden sol·licitar l’ajuda fins al 30 de setembre del 2020 preferentment a través de mitjans electrònics i consultar tota la informació sobre aquesta ajuda a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. També s’ha posat en funcionament un número d’atenció telefònica específic (900.922.841) per atendre les persones interessades a optar per aquesta ajuda i assessorar-les perquè tinguin les màximes facilitats per poder fer el tràmit telemàticament, sobretot tenint en compte que els ajuts s’atorgaran per ordre d’entrada fins a esgotar el pressupost. L’atenció telefònica serà de 9 a 14 hores. 

En cas que al municipi de residència o al consell comarcal corresponent hi hagi una Oficina Local d’Habitatge que gestioni els ajuts, es facilitarà el número de telèfon i la informació sobre una possible atenció presencial quan es truqui al 900.922.841.