09 jul 2020

Anar al contingut

Ajuda d'urgència

Treball destina 20 milions d'euros a treballadors afectats econòmicament per la Covid-19

La prestació serà de 200 euros per a despeses de primera necessitat i compatible amb altres prestacions concedides per altres administracions

A Commercial kitchen worker washing up at sink in professional clothes

A Commercial kitchen worker washing up at sink in professional clothes

Davant la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària de la Covid-19, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 20 milions d’euros a una ajuda extraordinària per a les despeses de primera necessitat que arribarà a 100.000 famílies.

Aquesta prestació de 200 euros en un únic pagament està dirigida a l’adquisició de productes bàsics com per exemple alimentació, farmàcia i d’altres, i serà compatible amb la percepció de qualsevol altra ajuda o prestació concedida per altres administracions, ens públics o privats.

L’objectiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d’aquelles llars on s’ha perdut la feina –tot i que sigui de manera temporal– o els ingressos s’han vist reduïts dràsticament per les conseqüències econòmiques de la pandèmia i el decret d’alarma, i encara no s’hagi cobrat la prestació d’atur o de cessament per la demora que s’està produint en la tramitació per part del Govern de l’Estat. El Departament calcula que s’hi podrien acollir unes 100.000 famílies, cosa que significa unes 300.000 persones destinatàries.

Persones amb càrregues familiars

L’ajuda està destinada a les persones treballadores que hagin patit una disminució d’almenys un 30% en els seus ingressos a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (erto), o bé persones treballadores amb contracte temporal extingit també a causa de la Covid-19, així com els treballadors per compte propi que hagin suspès la seva activitat per raó de la crisi sanitària. En tots els casos, les persones que sol·licitin aquesta ajuda han de tenir càrregues familiars.

La prestació es podrà començar a demanar aquest dijous 30 d’abril

Com requisits per cobrar aquesta prestació, els ingressos econòmics per part de la persona sol·licitadora i tota la unitat familiar durant l’estat d’alarma han d’haver experimentat una reducció superior a aquest 30% respecte als ingressos mensuals acreditats el febrer passat. A més, els ingressos durant els mesos de març i l’abril del 2020 han de ser de mitjana inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.

La prestació es podrà començar a demanar aquest dijous dia 30 d’abril i es tramitarà i es farà el pagament, mitjançant transferència bancària, en no més de 10 dies hàbils. Serà una tramitació àgil i només telemàtica, sense aportar documentació més enllà d’una declaració responsable de la persona i la comprovació del compliment de requisits es farà a posteriori.

La persona interessada presentarà la sol·licitud en línia a través d’un tràmit senzill que podrà fer a la web treballiaferssocials.gencat.cat. Les prestacions s’atorgaran fins a esgotar la dotació pressupostària.

Temes: Coronavirus