05 d’ag 2020

Anar al contingut

30 anys treballant perquè les dones disfrutin dels seus drets

El 8 de març l'Institut Català de les Dones posarà de manifest la necessitat i la vigència del feminisme

D. R / Barcelona

30 anys treballant perquè les dones disfrutin dels seus drets

L’Institut Català de les Dones (ICD) celebra el seu trentè aniversari, i ho fa alertant que “queda feina per fer, perquè encara hi ha discriminació sistemàtica de les dones en tots els àmbits de la vida: personal, familiar, laboral i social. I aquesta discriminació és la causa de la pitjor manifestació del masclisme: la violència contra les dones i els seus fills i filles”, afirma Nuria Balada, presidenta de l’organisme que dona impuls a les polítiques públiques en favor de la igualtat efectiva de dones i homes i per l’erradicació de la violència masclista.

L’ICD es prepara per celebrar el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, reivindicant la vigència i la necessitat del feminisme i les polítiques públiques feministes. En aquesta línia, el Govern té previst aprovar més de 300 mesures per donar compliment a la Llei 17/2015 del 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes, i a la Llei 5/2008 del 24 d’abril dels drets de les dones per erradicar la violència masclista.

Totes aquestes mesures estan incloses en el pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022 que, al seu torn, integra el segon Programa d’Intervenció Integral Contra la Violència Masclista 2019-2022. Els seus sis eixos d’acció són: l’educació i la promoció de valors i models igualitaris, la promoció de l’equitat en el treball i la corresponsabilitat en els usos dels temps, la prevenció i l’erradicació de la violència masclista, la participació política i social i l’apoderament personal i comunitari de les dones, la visibilització de les dones i comunicació no sexista i la transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.

Assessorament

L’ICD posa a disposició de les dones informació sobre temes del seu interès i assessorament psicològic i legal presencial i gratuït. Ho fa a través de cinc oficines d’informació repartides per Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa, i dels 102 serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD) dels ens locals, que l’ICD recolza. Aquests serveis es troben ubicats en totes les poblacions de Catalunya de més de 20.000 habitants.

D’altra banda, el telèfon 900.900.120 ofereix a les dones que travessen situacions de violència masclista un equip de professionals de l’advocacia, la psicologia, el treball social i la medicina, així com també els serveis especialitzats de la Xarxa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista. Es tracta del primer recurs on les dones poden trucar i expressar la situació que viuen. L’atenció és gratuïta i permanent, 24 hores, tots els dies de l’any i en 124 idiomes. En les situacions més extremes també es pot contactar amb els serveis d’emergències policials i de salut.

L’ICD també activa, si escau, un servei d’intervenció en crisis greus per garantir una atenció immediata i especialitzada amb un equip de professionals de la psicologia que es desplacen fins al lloc dels fets per atendre persones directament afectades per un acte greu de violència masclista.

A més de recolzar els ens locals en l’atenció que ofereixen a les dones i per implementar polítiques per avançar cap a la igualtat efectiva de dones i homes, també ofereix recolzament a projectes d’entitats que treballen per la igualtat de dones i homes i contra la violència masclista, i col·labora amb institucions i universitats per promoure els estudis i el coneixement amb perspectiva de gènere.

A més dels plans estratègics per la igualtat efectiva de dones i homes i contra la violència masclista, l’ICD elabora informes sobre l’impacte de gènere de les disposicions del Govern per garantir la no discriminació de les mesures.

També crea i desenvolupa el pla director de formació en equitat de gènere de Catalunya. Amb aquest pla, el Govern fa un pas ferm cap a una Catalunya més igualitària i justa per a tothom, impulsant la formació i la capacitació del personal públic i garantint que cap aspecte de la feina i l’acció de les administracions siguin aliens a les dones.

Impulsat per l’ICD i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el pla es dirigeix al personal de tot el territori dels departaments de la Generalitat, els ens locals i les entitats col·laboradores. Té en compte la capacitació progressiva i continuada en el temps de tres col·lectius professionals prioritaris: alta direcció i línia de comandament, professionals dels circuits de violència masclista i referents d’igualtat.

A través de l’Observatori de la Igualtat de Gènere elabora informes de dades estadístiques sobre les desigualtats actuals entre homes i dones per a la millora de la presa de decisions de les polítiques públiques en aquest camp.

Exposicions

L’ICD posa a disposició de les entitats i centres culturals un catàleg d’exposicions educatives itinerants per sensibilitzar sobre la igualtat efectiva i recuperar aportacions de les dones que han sigut invisibilitzades en diferents camps del coneixement. A través del seu web facilita una guia d’entitats de dones i un cercador d’expertes. I a la seu de Barcelona (plaça de Pere Coromines, 1) es pot accedir al Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca, especialitzat en polítiques de dones, feminismes i gènere.