03 juny 2020

Anar al contingut

Investigació publicada a la revista 'JAMA'

¿Quines especialitats de medicina 'cremen' més? Neuròlegs i cirurgians entre els més esgotats per la seva elecció

Un nou estudi apunta que fins al 14% dels professionals mèdics informen penedir-se en l'elecció de la seva especialitat

Les dades també indiquen que el 45% dels professionals sanitaris mostren símptomes d'esgotament que influeixen directament en la seva feina

Valentina Raffio

¿Quines especialitats de medicina 'cremen' més? Neuròlegs i cirurgians entre els més esgotats per la seva elecció

RALPH ORLOWSKI

Neuròlegs, uròlegs, cirurgians i metges d’emergències són els professionals més afectats per l’esgotament professional. Patòlegs i anestesiòlegs, el més propensos a lamentar la seva elecció professional. Aquestes són, a grans trets, algunes de les conclusions que llança una nova investigació publicada a la revista ‘JAMA’, en què s’indaga sobre el conegut com a ‘burnout’ (síndrome d’esgotament professional) entre els professionals mèdics.

Els nombres del desgast

A primera vista, les dades que apunta aquest recent estudi resulten devastadores. El 45% dels professionals mèdics manifesten símptomes d’esgotament durant la pràctica professional i fins al 14%  mostra penediment per l’elecció de la seva especialitat. Unes dades que, al seu torn, els investigadors matisen aclarint no hi ha motius perquè siguin representatives de tot el sector mèdic, ja que per a aquest estudi en concret s’ha tingut en compte una mostra de 3.600 metges, el segon any de residència, que exercien als Estats Units.

Tot i així, els investigadors alerten que aquestes dades poden servir com un toc d’atenció. L’esgotament dels professionals sanitaris suposa un risc tant per a la seva salut mental com per a la seva pràctica mèdica. És a dir, un metge esgotat està més subjecte a cometre errors durant la feina i, paral·lelament, a patir les conseqüències d’aquest esgotament en la seva pròpia pell. D’aquí la importància d’investigar en els nivells de benestar dels professionals de les diferents especialitats.

"Aquestes dades mostren una àmplia variabilitat en la prevalença de l’esgotament per especialitat clínica", explica Liselotte Dyrbye, investigadora de la Clínica Mayo i primera autora de l’article. Uns resultats que, al seu torn, mostren una relació entre els nivells d’ansietat, suport social i empatia a què s’enfronten els metges els seus primers anys d’exercici amb els posteriors índexs d’esgotament durant la pràctica professional. 

Col·lectius sensibles

Una altra de les dades que més criden l’atenció d’aquesta investigació té a veure amb alguns dels col·lectius  que, d’acord amb les dades recollides per aquest estudi, estan més subjectes a patir esgotament professional. En destaquen les dones, un grup particularment sensible a patir símptomes de burnout derivats de la pràctica mèdica. Una dada que posa de manifest les dificultats a addicionals a què es veuen exposades aquestes professionals.

D’altra banda, ja que l’estudi s’ha realitzat prenent com a referència una mostra de professionals que exerceixen als Estats Units, també s’apunta que els metges d’origen llatí o hispà destaquen entre els afectats per l’esgotament. Uns resultats que, segons expliquen els investigadors, té a veure amb els diferents problemes d’integració i diversitat a què aquests professionals s’han d’enfrontar durant la seva pràctica mèdica.

Una visió optimista

L’altra cara de la moneda, d’acord amb els investigadors, són les evidències obtingudes sobre les pràctiques que avalen l’elecció professional dels professionals mèdics. Segons apunten les dades recollides per aquest estudi, la majoria dels residents se senten satisfets amb l’elecció de la seva carrera i especialitat. 

En aquest sentit, la investigació apunta que els estudiants que van comptar amb un suport social i emocional més gran durant l’elecció van acabar