AJUTS SOCIALS

Educació destina 23,2 milions d'euros a ajuts per a associacions de pares i mares que donen servei de menjador

L'objectiu és compensar els danys i perjudicis que hagin patit pel tancament dels menjadors escolars a causa de la Covid-19

1

1

1
Es llegeix en minuts

El Departament d’Educació destinarà 23,2 milions d’euros en ajuts per a les associacions de mares i pares d’alumnes que presten el servei de menjador escolar en centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments obligatoris i en les empreses o entitats contractades per aquestes associacions per prestar aquest servei. L’objectiu és compensar els danys i perjudicis que hagin patit pel tancament dels menjadors escolars a causa de la Covid-19. Divendres es va publicar en el DOGC la resolució de la convocatòria extraordinària per a la concessió d’aquests ajuts.

Notícies relacionades

Així doncs, poden participar en la convocatòria les associacions de mares i pares d’alumnes que prestin de manera directa amb mitjans propis el servei de menjador escolar en centres educatius titularitat de la Generalitat i en els centres també de titularitat de la Generalitat i gestionats per Consorci d’Educació de Barcelona. També hi poden participar les empreses o entitats que prestin el servei de menjador directament, contractades per les associacions de pares i mares. En cas que les associacions hagin contractat el servei de monitoratge i de cuina per separat, hauran de sol·licitar els ajuts i indemnitzar les empreses contractades.

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació que es demana en la convocatòria és de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en el DOGC. Les sol·licituds es formalitzaran pel canal electrònic Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya i també es podrà accedir des de la web del Departament d’Educació. Una vegada revisades les sol·licituds, i després de la comprovació dels requisits d’accés, en el termini de dos mesos a comptar des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, es dictarà i notificarà la resolució de concessió o denegació de les prestacions, i en el termini de vint dies hàbils a comptar des de la notificació de la resolució s’efectuarà l’abonament dels ajuts.