TECNOLOGIA SANITÀRIA

La renovació sanitària el 2019 no va millorar malgrat les iniciatives d’algunes comunitats

El 2019 la inversió destinada a la renovació de tecnologia sanitària als hospitals, públics i privats, va ser insuficient malgrat les iniciatives d’algunes comunitats autònomes per corregir-ho

La renovació sanitària el 2019 no va millorar malgrat les iniciatives d’algunes comunitats
Es llegeix en minuts

Segons l’estudi ‘Mercat del sector de la tecnologia i sistemes d’informació clínica 2019’ realitzat per Fenin, aquell any el nostre país va tenir un entorn econòmic favorable, tot i que va presentar un elevat dèficit públic, per sobre de l’objectiu, que va repercutir en el finançament del Sistema Nacional de Salut.

La inversió total el 2019 va experimentar un decreixement del 9,79% en comparació amb el 2018, i les àrees de diagnòstic per la imatge, condicionades per la inversió derivada de la donació de la Fundació Amancio Ortega, van ser les que van tenir una caiguda més alta, ja que van reduir en un 16,39% el volum d’inversió. Així mateix, es va mantenir un baix nivell d’inversió en àrees quirúrgiques. 

Tot i que les àrees de cures crítiques van créixer un 13,1% davant el 2018, les dades de partida d’aquest any havien arribat a mínims històrics d’inversió, segons les dades recollides dels últims 10 anys. Van millorar les dades d’inversió en diagnòstic per imatge molecular i va créixer el mercat d’ecografia gràcies a les noves aplicacions clíniques i usuaris que van incorporar aquestes eines en els seus processos assistencials. 

L’estudi també assenyala que, durant el 2019, es va mantenir la limitació de pressupostos per a la renovació de la tecnologia instal·lada als centres sanitaris, cosa que ha produït un significatiu envelliment del parc instal·lat, cosa que el porta, després de diversos anys, a nivells molt difícils de revertir. Tot i que en alguns camps el mercat dona senyals de recuperació, són encara insuficients. 

Et pot interesar

A més, a l’estudi de ‘Mercat del sector de la tecnologia i sistemes d’informació clínica 2019’ es reflecteix que, en molts territoris, es manté la tendència a considerar el factor preu com a principal element de valoració de les ofertes, sense considerar la qualitat de les tecnologies, en contra del disposat en la llei de contractes del sector públic (LCSP) i directives de la UE, on estableix que els criteris de compra han de contemplar la qualitat, el cicle de vida, el retorn de la inversió i la proposta de valor. 

L’aplicació, ja consolidada, de la nova llei de contractes del sector públic tampoc ha resultat ser útil, ja que els concursos públics es van afegir, tant en termes de lots com geogràfics, amb pressupostos més reduïts i amb un increment del pes del preu en el criteri de compra, tot i que algunes comunitats autònomes comencen a aplicar criteris de compra basats en valor, però encara són minoria.