Residus

El cartró es dispara a Barcelona: les capses de compres ‘online’ omplen contenidors i carrers

  • Prolifera als carrers i ja és el principal material dipositat al contenidor blau, el contingut del qual ha crescut un 25% els últims cinc anys

  • El cartró, un residu voluminós i en auge que encara s’escapa del circuit de reciclatge

El cartró es dispara a Barcelona: les capses de compres ‘online’ omplen contenidors i carrers
4
Es llegeix en minuts

Barcelona ja ha començat a aplicar la taxa Amazon, una mesura pionera que afecta els grans operadors postals que porten els productes comprats per internet als domicilis. Aquest tribut pretén gravar l'ús de l'espai públic i, també, evitar les emissions i la congestió que produeixen. Tanmateix, hi ha una altra derivada de la compra ‘online’ que no se soluciona amb un gravamen.

Són les grans quantitats de capses de cartró que s'acumulen als carrers i als contenidors de reciclatge. “Els últims quatre o cinc anys, sobretot després de la pandèmia, hi ha hagut un augment del cartró. La pandèmia va canviar els hàbits de consum. Ara es compra qualsevol cosa ‘online’”, assegura Carlos Vázquez, director de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de l'Ajuntament de Barcelona.

El 2022, l'informe ‘Pols digital d'Adevinta Spain’ va xifrar en un 82% els consumidors catalans que l'any anterior havien comprat i venut per internet. A causa d'això, darrerament, les capses de cartró al carrer s'han convertit en una imatge habitual a la capital catalana, una prova més d'aquest nou hàbit. Tanmateix, aquest és el que no es recicla i el que no es pot comptabilitzar, a diferència del cartró que va a parar al contenidor blau. En aquest cas sí que hi ha xifres que quantifiquen el fenomen.

Entre el 2017 i el 2022 ha augmentat un 25% la recollida de material del contenidor blau”, detalla Vázquez, que recalca que, avui dia, el que es troben en aquest contenidor “és pràcticament cartró”. El paper és secundari actualment. Una altra dada que cal tenir en compte és que els últims cinc anys, a Barcelona, aquest residu ha passat del 6,5% al 8% del pes total del material reciclat. “Un punt i mig és molt, perquè el cartró pesa poc. I això implica molt cartró”, aclareix.

Més contenidors i més freqüència

Més contenidors i més freqüènciaAtès aquest augment de l’impacte del cartró en el conjunt dels residus, l'ajuntament ja va aplicar –aprofitant el desplegament, la primavera de l'any passat, del nou contracte de neteja una sèrie de mesures. Així, s'han incrementat en unes 400 unitats –un 25% més– el nombre de contenidors de cada una de les fraccions de residus. Per tant, també els de paper i cartró. Tanmateix, persisteix el problema. “Malgrat l'augment de contenidors, els blaus estan molt plens”, admet Vázquez.

L'Eixample, “paradigmàtic” del “col·lapse”

L'Eixample, “paradigmàtic” del “col·lapse”D'altra banda, també s'han adaptat i incrementat les freqüències de recollida dels contenidors. “El 2017, recollíem el contingut dels contenidors un dia sí i un no. Ara els recollim diàriament i en alguns llocs, com l'Eixample, fins i tot dues vegades al dia, perquè els contenidors s'omplen de seguida”, afirma. “El que passa a l'Eixample és paradigmàtic, potser perquè hi ha més densitat de volum de comerços: fem recollida comercial [la que es duu a terme directament als comerços] set dies a la setmana”, detalla. “Això no passa a cap altre lloc, perquè a l'Eixample hi havia un col·lapse, sobretot després de la pandèmia,” assumeix Vázquez. A més, el consistori monitora els contenidors per detectar ubicacions que requereixin incrementar encara més la freqüència de recollida.

D'altra banda, l'Agència de Residus de Catalunya és conscient d'aquest fenomen. “L'excés d'embalatges és una problemàtica per la quantitat de residus que provoca i que es podrien evitar”, asseguren portaveus de l'organisme. Per lluitar contra l'augment de residus procedents dels embalatges de compres ‘online’ impulsa campanyes de sensibilització, dirigides al públic general i a través dels ajuntaments, perquè la ciutadania separi correctament els residus i utilitzi el sistema de recollida establert. També té una línia d'ajuts perquè les empreses apostin per embalatges més sostenibles i generin el mínim possible de residus.

Embalatge desproporcionat

Embalatge desproporcionatEl principal problema que es troben, més enllà del cartró que no es recicla, és que molts ciutadans el deixen fora del contenidor, sense doblegar. “Això implica que hagi d’anar un altre equip a recollir-lo, perquè el camió només recull el que és dins del contenidor, no el que és al seu voltant”, explica Vázquez.

Notícies relacionades

Un altre inconvenient és el volum desproporcionat de molts embalatges, apunta l'Agència de Residus de Catalunya: “Les centrals de paqueteria han de fer esforços per dimensionar acuradament el format i evitar un ús innecessari de cartró, perquè la prevenció és la primera fase de la gestió dels residus.” “Treballem per sensibilitzar les empreses sobre aquest aspecte, perquè, al tractar-se de la preparació del producte, som al principi de la cadena de generació de residu”, asseguren.

Tanmateix, la consciència ambiental i l’augment en la recollida de residus són mesures puntuals davant d'un fenomen de creixement tan accelerat. “Això anirà incrementant i, com a gestors, ens hi haurem d'adaptar amb un augment de la recollida de residus. No és preocupant sempre que ens hi adaptem”, conclou Vázquez.