Xavier Matilla

Arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona.