Víctor Resco de Dios

Professor d'Incendis Forestales i Canvi Global, Universitat de Lleida.