Vicente García-Hinojal

Vicente García-Hinojal és decà dels Registradors de Catalunya