Tots els autors

Tots els autors u

Ulises Cortés

Catedràtic d'Inteligència Artificial de l'UPC i investigador del Barcelona Supercomputing Center (BSC).