Pedro Raúl Montoro Martínez

Pedro Raúl Montoro Martínez és professor titular del Departament de Psicologia Bàsica I, UNED, Madrid, UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia