Margarita Bofarull, Xavier Abel y Francesc Torralba

Signen també aquest article Miguel Martin, Mercè Lajara, Joan Bertran y Montse Esquerda. Institut Borja de Bioètica-URL