Josep Perelló Palou

Professor agregat al Departament de Física Fonamental de la UB. Doctor en Física. Estudia els mercats financers des de la disciplina econofísica. Ha estat responsable de l'àmbit de Ciència d'Arts Santa Mònica per part de la UB.