Josep Maria Tarragona

Escriptor i enginyer industrial