Josep M. Argimon y Joan M. V. Pons

Subdirector de CatSalut i Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de CatSalut, respectivament