José Augusto García Navarro

Director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).