Jordi Guillot

Comissionat del 80è aniversari del PSUC