Jordi Giménez Maluenda

Responsable de Relacions Institucionals de l'Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària. Universitat de Barcelona.