Jordi Camí

Director de la Fundació Pasqual Maragall