Joaquim Rafel Fontanals

Membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans