Joan Vergés Gifra

Professor de Filosofia Política a la UdG i consultor de la UOC. Ha impartit classes a la UAB i la UPF. Investigador de filosofia política contemporània.