Joan Benach

Membre del Grup d'Investigació en Desigualtats en Salut (UPF).