Javier Yanguas

Director científic del Programa per a gent gran de la Fundació  ”la Caixa”