Javier O'Farrill y Elena Bartolozzi

President i secretària del sector Primària ICS de Metges de Catalunya, respectivament